Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP 4 w Zambrowie
pdf

Powyższy plik *.pdf zawiera wszystkie załączniki do regulaminu.

Pojedyncze załączniki w formie edytowalnej dostępne są poniżej w plikach *.docx

Załącznik nr 1 – preliminarz wydatków
word
Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej
word
Załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie zapomogi losowej
word
Załącznik nr 4 – wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej
word
Załącznik nr 5 – wniosek o dopłatę do wypoczynku organizowanego indywidualnie
word
Załącznik nr 6 – wniosek o dopłatę do wypoczynku dzieci
word
Załącznik nr7 – wniosek o dopłatę do wykupionego we własnym zakresie pobytu w sanatorium
word
Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
word
Załącznik nr 9 – oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej
word

Skip to content