“Dobry start w przyszłość”

Dokumenty dotyczące projektu “Dobry start w przyszłość”

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie

Umowa

Regulamin stypendialny

Aneks do regulaminu stypendialnego

Wniosek o przyznanie stypendium

Skip to content