Projekty międzynarodowe

Projekty współpracy międzynarodowej realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie

„Czwórka” od 2007 roku jest aktywnym uczestnikiem programów współpracy międzynarodowej i niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie w Polsce. Do chwili obecnej szkoła zrealizowała: dwa projekty programu Comenius, dwa projekty programu Erasmus+ oraz kilkanaście projektów eTwinning, z czego dziewięć zostało laureatami ogólnopolskiego konkursu „Nasz Projekt eTwinning” (osiem razy szkoła zajęła pierwsze miejsce w Polsce, raz trzecie). Wszystkie projekty uhonorowano również Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości eTwinning.

W uznaniu zasług dla rozwoju programu eTwinning w roku 2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała szkole tytuł Najlepszej Szkoły Dekady w Polsce.

W 2017r. za projekt „English Learning Friends” (ELF) szkoła otrzymała prestiżowy certyfikat European Language Label (ELL, Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) przyznawany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komisji Europejskiej. „Czwórka” może się również poszczycić międzynarodowymi sukcesami, z których największe to:

  • pierwsze miejsce w Europie w konkursie „Europejskie Nagrody eTwinning 2014” w kategorii wiekowej 4-11 lat oraz tytuł najlepszego projektu Europy 2014 (projekt „LYPS, LetYourPassionShine”)
  • drugie miejsce w Europie w konkursie „Europejskie Nagrody eTwinning 2012” (projekt “ICT, You& Me”)
  • tytuł laureata konkursu „Europejskie Nagrody eTwinning 2017” w kategorii język angielski (projekt „Green Mission”)
  • tytuł finalisty europejskiego konkursu „eLearningAwards 2010” (projekt „A Visit to Storkland”)

Dzięki zaangażowaniu szkoły w realizację międzynarodowych projektów uczniowie mieli okazję wyjeżdżać za granicę (do Belgii w 2014r., Chorwacji w 2016r, Finlandii w 2017 r., Hiszpanii i na Cypr 2019 r.).

W 2019 miała miejsce w Zambrowie wizyta uczniów krajów partnerskich w ramach unijnego projektu Erasmus+ „Bits and Pieces of Culture”. Przez pięć dni „Czwórka” była gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyło aż 31 uczniów wraz z 10 opiekunami z Chorwacji, Cypru, Grecji, Hiszpanii i Włoch. Dzieci z zagranicy goszczone były przez rodziny naszych uczniów, dzięki czemu zdobywały nowe doświadczenia, poznawały polską kulturę i obyczaje, rozwijały swoje umiejętności językowe, a także, co zapewne najważniejsze, zawiązywały nowe przyjaźnie.

W grudniu 2020 i w lutym 2021 uczniowie „Czwórki” uczestniczyli w dwóch wymianach uczniowskich przeprowadzonych całkowicie online w ramach projektu „Bits and Pieces of Culture”. Ich gospodarzami byli Włosi i Grecy. Tradycyjne wyjazdy zagraniczne musiały być zastąpione wirtualnymi mobilnościami z powodu pandemii. Na pewno tym razem było inaczej niż w trakcie spotkań w innych krajach, ale wciąż niepowtarzalnie. Obie mobilności odbywały się na platformie cyfrowej Zoom (główny pokój i pokoje równoległe grup międzynarodowych) przy wsparciu platformy TwinSpace. Oprócz udziału w codziennych spotkaniach wszystkich uczestników mobilności, sześć międzynarodowych grup, nadzorowanych przez jednego lub więcej nauczycieli, pracowało w sześciu wirtualnych pokojach opracowując wspólnie produkty końcowe, przy okazji doskonaląc w sposób naturalny swoje kompetencje językowe i cyfrowe. Współpraca, komunikacja, kreatywność i wspólne korzystanie z nowoczesnych technologii to kluczowe słowa podsumowujące nasze owocne doświadczenia! Mimo pandemii rok szkolny 2020/21 był dla „Czwórki” wyjątkowo udany. Aż dwa projekty znalazły się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning 2021”. Projekt „Let’stake a stand” zdobył 1 miejsce w kategorii wiekowej 7-10 lat. Drugi z projektów „Bits and Pieces of Culture” został zwycięzcą kategorii specjalnej: Synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+). W tej kategorii wyłania się jedynie najlepszy projekt. Ponadto 4 nauczycieli otrzymało prestiżowe Krajowe Odznaki Jakości eTwinning za projekt „Bits and Pieces od Culture”, zaś 1 nauczycielka została uhonorowana Europejską Odznaką Jakości eTwinningza realizację projektu „Let’stake a stand”. Praca nauczycieli „Czwórki” i podejmowane przez nich działania w dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zostały uznane za szczególnie oryginalne i nowatorskie.

Skip to content