Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole  realizowane są następujące programy autorskie:

Klasa I a

Program edukacji matematycznej „Matematyczne przygody”

wych. Monika Chaberek

Klasa I b

Program edukacji ekologicznej „Z ekologią na Ty”

wych. Bożena Zaręba

Klasa I c

Program edukacji ekologicznej „Z Ekoludkiem w szkole”

wych. Barbara Tabędzka

Klasa I d

Program edukacji matematycznej „Rozwiązuję, bo rozumiem”

wych. Wioletta Walasek

Klasa II a

Program edukacji patriotycznej „Mój dom moja Ojczyzna”

wych. Dorota Strenkowska

Klasa II b

Program edukacji matematycznej „W świecie matematyki”

wych. Iwona Zakrzewska

Klasa II c

Program edukacji ekologicznej „Zdrowa Ziemia, zdrowi my!”

wych. Joanna Osuchowska

Klasa III a

Program edukacji ekologicznej „Z Ekoludkiem w szkole”

wych. Magdalena Śledziewska

Klasa III b

Program edukacji czytelniczej „Z książką przez cztery pory roku”

wych. Grażyna Jankowska

Klasa III c

Program edukacji matematycznej „W świecie matematyki”

wych. Urszula Rzodkiewicz

Klasa III d

Program edukacji matematycznej „W świecie matematyki”

wych. Elżbieta Glińska

Klasa VIII b

Program innowacji matematycznejMatematyczne  szkiełko i oko, czyli matematyka bez tajemnic”

p. Agata Czarniakowska

Klasa V b

Program innowacji przyrodniczej „Smak zdrowia”

p. Dorota Zimacka

Klasy IV-VIII

Innowacyjny program zajęć pozalekcyjnych „Zrozumieć świat”

p. Lidia Grad

Klasa VIII a

Program koła plastycznego „Jestem artystą”

p. Lila Sławecka

Skip to content