Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2023/2024 w szkole  realizowane są następujące programy autorskie:

Klasa I a

Program innowacji pedagogicznej pt. „Esy floresy – od zabawy do precyzji – zajęcia z terapii ręki z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej”  

wych. Grażyna Kołakowska, Agnieszka Leśniewska

Klasa I b

Program innowacji pedagogicznej pt. „Esy floresy- od zabawy do precyzji –  zajęcia z terapii ręki z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej”  

wych. Magdalena Śledziewska, Justyna Niewińska

Klasa I c

Program edukacji matematycznej „W świecie matematyki”  

wych. Urszula Rzodkiewicz

Klasa I d

Program edukacji matematycznej „W świecie matematyki”  

wych. Elżbieta Glińska

Klasa II a

Program edukacji matematycznej „Matematyczne przygody”

wych. Monika Chaberek

Klasa II b

Program edukacji ekologicznej „Z ekologią na Ty”  

wych. Bożena Zaręba

Klasa II c

Program edukacji ekologicznej „Z Ekoludkiem w szkole”

wych. Barbara Tabędzka

Klasa II d

Program edukacji matematycznej „Rozwiązuję, bo rozumiem”

wych. Wioletta Walasek

Klasa III a

Program edukacji patriotycznej „Mój dom – moja Ojczyzna”

wych. Dorota Strenkowska

Klasa III b

Program edukacji matematycznej „W świecie matematyki”  

wych. Iwona Zakrzewska

Klasa III c

Program edukacji ekologicznej „Zdrowa Ziemia, zdrowi my!”

wych. Joanna Osuchowska

Klasy I-II

Program innowacji językowej „Smart Tigers – Język angielski kluczem do  świata”

p. Agnieszka Bączyk, p. Urszula Drożęcka, p. Ewelina Zaręba, p. Katarzyna Knapkiewicz, p. Marlena Kraszewska

Klasa VI b

Program innowacji przyrodniczej „Smak zdrowia”

 p. Dorota Zimacka

Klasy IV-VIII

Innowacyjny program zajęć pozalekcyjnych „Zrozumieć  świat”

p. Lidia Grad

Klasa VII b

Program innowacji pedagogicznej pt. „Lekturowe to i owo”– zajęcia  z wykorzystaniem technologii 3D

p. Agnieszka Stachnik

Skip to content