Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole  realizowane są następujące programy autorskie:

Klasa I a

Program edukacji patriotycznej „Mój dom – moja Ojczyzna”
wych. Dorota Strenkowska

Klasa I b

Program edukacji matematycznej „W świecie matematyki”
wych. Iwona Zakrzewska

Klasa I c

Program edukacji ekologicznej „Zdrowa Ziemia, zdrowi my!”
wych. Joanna Osuchowska

Klasa II a

Program edukacji ekologicznej „Z Ekoludkiem w szkole”
wych. Grażyna Kołakowska

Klasa II b

Program edukacji czytelniczej „Z książką przez cztery pory roku”
wych. Grażyna Jankowska

Klasa II c

Program edukacji matematycznej „W świecie matematyki”
wych. Urszula Rzodkiewicz

Klasa II d

Program edukacji matematycznej „W świecie matematyki”
wych. Elżbieta Glińska

Klasa III a

Program edukacji matematycznej „Matematyczne przygody”
wych. Monika Chaberek

Klasa III b

Program edukacji ekologicznej „Żyj z przyrodą w zgodzie”
wych. Bożena Zaręba

Klasa III c

Program edukacji ekologicznej „Z Ekoludkiem w szkole”
wych. Barbara Tabędzka

Klasa III d

Program edukacji matematycznej „Z matematyką na Ty”
wych. Wioletta Walasek

Klasa VII b

Program innowacji matematycznej „Matematyczne szkiełko i oko, czyli matematyka bez tajemnic”
p. Agata Czarniakowska

Klasa IV b

Program innowacji przyrodniczej „Smak zdrowia”
p. Dorota Zimacka

Klasy IV-VIII

Innowacyjny program zajęć pozalekcyjnych „Zrozumieć świat”
p. Lidia Grad

Klasa V

Program na lekcje historii „Bliżej mapy”
p. Marlena Kraszewska

Klasa VII a

Program koła plastycznego „Jestem artystą”
p. Lila Sławecka

Klasa VIII a

Program języka polskiego „Znaleźć drogę do źródła”
p. Dorota Grosfeld

Klasa VIII c

Program na zajęcia z wychowawcą – „W bliskości ze sobą i z innymi”
p. Marlena Kraszewska

Skip to content