Publikacje nauczycieli

Lila Sławecka
Program nauczania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
pdf
Program koła plastycznego dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną
pdf
Scenariusz zajęć rozwijających kreatywność ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
pdf
Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniem klasy II
pdf
Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniem klasy VII
pdf
Skip to content