Kartka z kalendarza

Witamy wszystkich przyjaciół naszej szkoły i zapraszamy na krótką podróż w przeszłość, która przybliży Państwu najważniejsze momenty z życia Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Pragniemy pokazać to, czym żyliśmy kiedyś oraz to, z czego jesteśmy dumni dzisiaj.

Budowę szkoły rozpoczęto w 1961 roku, by oddać ją do użytku 1 września 1963 roku. Już wtedy uczyło się w niej w 24 oddziałach 800 uczniów. Po roku nasi poprzednicy mogli pochwalić się nawiązaniem współpracy z Polskim Radiem oraz niezapomnianym “wielkim występem małych aktorów” w ramach Przeglądu Dziecięcych Teatrzyków Kukiełkowych.

Rok 1975 w historii Szkoły Podstawowej nr 4 zaowocował wizytą ówczesnego wiceministra Oświaty i Wychowania oraz podniosłą uroczystością wręczenia szkole upragnionego sztandaru.

Nasi koledzy, którzy w roku 1980 działali w Spółdzielni Uczniowskiej “Promyk”, zostali zaproszeni do programu telewizyjnego. Mieli okazję, by przedstawić rezultaty swojej działalności oraz wziąć udział w Turnieju Gospodarnych. Nic więc dziwnego, że już od dawna czujemy się współgospodarzami szkoły.

1 września 1984 roku cieszyliśmy się z oddania do użytku drugiego bloku naszej placówki. Czekaliśmy na nią z utęsknieniem, w szkole uczyło się 1300 uczniów!!!

3 lata później nasi starsi koledzy brali udział w telewizyjnym turnieju szkól “Rambit” i zajęli II miejsce. Wtedy również po raz pierwszy odbył się konkurs Recytatorski im. Władysława Broniewskiego – naszego patrona. Mieliśmy powody do dumy, ponieważ reprezentantka naszej szkoły została laureatką etapu centralnego.

Wielkim zaszczytem, o którym pisze kronikarz szkoły, było uczestnictwo naszego przedstawiciela w pierwszej sesji Parlamentu Dziecięcego w Warszawie w 1994 roku.

Zawsze chętnie gościliśmy w progach szkoły przyjaciół dzieci i młodzieży. Spotkaliśmy się z  przedstawicielami załogi statku “Zambrów”. Witaliśmy kongresmenów z USA.

Cieszyliśmy się z wizyt znanych pisarek: Wandy Chotomskiej, Joanny Papuzińskiej, Ewy Nowackiej, Ludmiły Marjańskiej. Więcej informacji na temat pisarek znajdziecie na stronie szkolnej biblioteki.

W 1999 roku przeprowadzono remont kapitalny starej części szkoły. Generalnie przebudowano wszystkie łazienki, kuchnię z zapleczem i instalację centralnego ogrzewania. Wymieniono wszystkie okna i drzwi. Wykonano nową elewację z wyprawy akrylowej. W ten sposób zdecydowanie poprawiły się warunki nauki dla uczniów i pracy nauczycieli, administracji i obsługi szkoły.

Dnia 13 I 2001 r. odbył się pierwszy Festiwal Piosenki Świątecznej pod hasłem „Niech Gwiazdka w Sercu Rok Cały Trwa” zorganizowany przez Katarzynę Chojnowską (Nita – Murawską).

Przez ponad dziesięć lat działał w naszej szkole Klub Tańca Towarzyskiego „Oskar”. Klub powstał z inicjatywy ówczesnej wicedyrektor Barbary Zimnoch. W listopadzie 1994 r. po raz pierwszy zorganizowano Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Szkoły. W roku szkolnym 1994/1995  powstała pierwsza klasa autorska o profilu tanecznym.

W 2001 r. szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie podlaskim w kategorii szkół podstawowych w II edycji konkursu „Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole”. 

W roku szkolnym 2001/2002 wśród 42 oddziałów klasowych było aż 12 klas autorskich: 2 techniczne, 2 humanistyczne, 4 matematyczne, 1 ekologiczna i 2 integracyjne. 

W 2002 r. szkoła wzięła udział w przedsięwzięciu „Samorządność i praworządność w szkole” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Zajęliśmy pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych.

Od roku szkolnego 2002/2003 Samorząd Uczniowski podjął się finansowej adopcji afrykańskiego dziecka Titiny Mudakikwy z sierocińca w Kasisi w Zambii. Otrzymaliśmy dyplom uznania za aktywne włączenie się w realizację Ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny kolega z Afryki”.

W roku szkolnym 2002/2003 Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Lidii Grad, Ewy Hryńko i Zofii Ożlańskiej zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie „Świadomi swoich praw i obowiązków”. 

Dnia 8 I 2003 r. odbyło się w szkole spotkanie Janusza Zielińskiego – Dyrektora Szkoły i nauczycieli wychowania fizycznego z Burmistrzem Zambrowa – Kazimierzem Dąbrowskim i jego zastępcą  Bogdanem Kamińskim, inicjujące budowę hali sportowej. 

5 VI 2004 r.  – odbył się Festiwal Nauki, Kultury i Sportu. Podjęliśmy się realizacji tego zadania w związku z przystąpieniem do akcji „Szkoła z klasą” pod patronatem Prezydenta RP. Zaliczyliśmy sześć zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom oraz rodzicom szkoły i w roku szkolnym 2003/2004 zdobyliśmy tytuł „Szkoła z klasą”, potwierdzony certyfikatem. Byliśmy jedyną w powiecie zambrowskim szkołą posiadającą takie miano. W następnym roku braliśmy udział w programie „Szkoła z klasą – Czytam, Myślę, Działam” i zdobyliśmy sprawności Lego, Cogito, Ago.

Data 10 II 2006 r. to dla naszej szkoły ważny dzień. Po piętnastu miesiącach budowy została oddana do użytku hala sportowa. Uroczystego otwarcia hali dokonał Poseł Rzeczypospolitej Polskiej – Józef Klim, Przewodniczący Rady Miasta – Zbigniew Korzeniowski, Burmistrz Miasta – Kazimierz Dąbrowski oraz Dyrektor Szkoły – Janusz Zieliński.

Szkoła uczestniczyła w pierwszej, drugiej i trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”. Realizacja zadań z tego przedsięwzięcia wniosła w życie szkoły wiele cennych inicjatyw, które zaowocowały poprawą zachowania uczniów. 

Do kart kroniki szkoły wpisała się uczennica klasy VI B  Maria Leszczyńska, która zajęła pierwsze miejsce w telewizyjnym teleturnieju „Eureko, ja to wiem!”. 

W roku szkolnym 2008/2009 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji UNICEF „Na ratunek dzieciom Konga”. Udział szkoły w tej akcji pozwolił uczniom zrozumieć, że oni również mogą pomóc swoim rówieśnikom.

Od września 2007 r. do czerwca 2009 r. szkoła uczestniczyła w międzynarodowym programie „Uczenie się przez całe życie”- Comenius. Zrealizowaliśmy projekt „Podróże w czasie i przestrzeni”. W czerwcu 2009 r. zostaliśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu „Comenius w Internecie” zajmując trzecie miejsce w Polsce w kategorii szkół podstawowych.

W 2009 r. wyremontowano budynek przeznaczony dla klas I-III. Została wymieniona  instalacja elektryczna,  odmalowano sale lekcyjne i korytarze.

Samorząd Uczniowski uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”. W dniu 18 X 2009 r. posadziliśmy dwa Dęby Pamięci na ul. Ofiar Katynia w Zambrowie. 

Od 1 IX 2010 r. do 30 VI 2012 r. w ramach międzynarodowego programu „Uczenie  się przez całe życie”, realizowany był przez szkołę projekt Comenius – e Twinning „Roots in Music, Growth for a Future Together (Korzenie w muzyce, rozwój dla wspólnej przyszłości) .

Dnia 30 IV 2010 r. w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” został otwarty kompleks boisk, z którego korzystają uczniowie szkoły oraz mieszkańcy naszego miasta. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz miasta i województwa podlaskiego oraz Dyrektor Szkoły – Janusz Zieliński.

14 II 2012 r. podczas Święta Patrona miało miejsce poświęcenie nowego sztandaru szkoły przez proboszcza Parafii Ducha Świętego. Sztandar został ufundowany przez rodziców i sponsorów – przyjaciół szkoły. 

Nie jesteśmy obojętni na potrzeby innych ludzi. Co roku uczniowie naszej szkoły angażują się w akcje charytatywne. Posiadamy certyfikat szkoły zaangażowanej społecznie. Uczymy swoich podopiecznych odpowiedzialności za drugiego człowieka. 

Dnia 20 III 2012 r. drużyna chłopców została mistrzem województwa podlaskiego w ramach Finału Igrzysk Województwa Podlaskiego w Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych Energa Basket Cup. Trenerem  był Krzysztof Kumór. 

Do czerwca 2012 roku mury „Czwórki” opuściło 6941 absolwentów. W Roku Jubileuszowym w szkole uczyło się 599 uczniów w 25 oddziałach, w tym w 3 klasach integracyjnych. Zatrudnionych było 51 nauczycieli i 21 pracowników obsługi.

W roku szkolnym 2012/2013 spośród rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej po raz pierwszy wybrano „Przyjaciół Szkoły”. Ten zaszczytny tytuł za wparcie różnorodnych działań i przedsięwzięć realizowanych w szkole otrzymali: Krzysztof Chrupek, Dorota Dzwonkowska oraz Agnieszka Wierzbicka.

Opracowała: Irena Pstrągowska

17 V 2013 r. szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia. W sierpniu 2013 r. na emeryturę odszedł dyrektor szkoły Janusz Zieliński. Stanowisko to we wrześniu tego roku objął Ryszard Bohdan Świderski. Zmiany nastąpiły również na stanowisku wicedyrektora – Bożenę Wojsz zastąpiła Zofia Ożlańska.

15 XI 2013 r. odbyło się  zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół „Czwórki”  w Zambrowie. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia ustalono, że funkcję prezesa pełnić będzie Justyna Kołakowska, zastępcy – Barbara Krajewska a sekretarza Iwona Wiaksa.

W lutym 2014 r. podczas uroczystego apelu z okazji święta patrona szkoły wręczono statuetki „Przyjaciela Szkoły”: Krystynie i Wojciechowi Jastrzębskim, Eugeniuszowi Kaczyńskiemu oraz Leszkowi Korytkowskiemu.

„Czwórka” po raz piąty z rzędu zdobyła tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning” 2013. Tym razem pierwszym miejscem w kategorii szkół podstawowych jury konkursu uhonorowało międzynarodowy projekt „WILL, Wonderful Ideas for Learning Languages” zrealizowany przez Barbarę Głuszcz (autorkę i koordynatorkę projektu) oraz Dorotę Zimacką.

W dniach 7-10 IV 2014 r. siedmioro uczniów naszej szkoły: Marysia Godlewska, Ola Kruszewska, Wiktoria Ciecierska i Kacper Łuniewski z klasy VI D oraz troje uczniów z klasy VI C: Maja Dmochowska, Kamila Nagórka i Mikołaj Tyborowski, pod opieką: Agaty Czarniakowskiej, Barbary Głuszcz i Doroty Zimackiej, gościło w Brukseli (Belgia). Głównym celem wyjazdu było uczestniczenie w ceremonii wręczenia nagród – dyplomów w europejskim konkursie eTwinning Prize 2014. Nasz projekt LYPS zdobył I miejsce w kategorii wiekowej 4-11 lat i jak się okazało, został również uznany za najlepszy europejski projekt eTwinning 2014 r.

Rodzinne „Czwartakiady” odbyły się 22 III7 VI 2014 r. zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół SP4 w Zambrowie oraz Dyrekcję Szkoły. W zawodach sportowych brały udział całe rodziny. W drugiej edycji odbyły się pokazy naukowe zaprezentowane przez pracowników Centrum Nauki Kopernik z Warszawy.

Od 2011 r. szkoła współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W szkole powstał Klub Młodego Odkrywcy „Exodus”, którego opiekunem jest Lidia Grad.  Uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Pikniku Naukowym w Warszawie na Stadionie Narodowym.  W 2012 r. zajęli I miejsce w konkursie, a w 2013 r. – II miejsce, w 2014 r. – otrzymali wyróżnienie. Od roku szkolnego 2013/2014 Lidia Grad realizuje unijny projekt „Przewrót kopernikański – wyposażenie pracowni przyrodniczej w szkole podstawowej”.

W grudniu 2013 r. projekt „Me and My World” zajął I miejsce w konkursie „eTwinning w Podlaskim”. Projekt był realizowany przez Urszulę Rzodkiewicz przy współpracy Barbary Głuszcz, Aldony Wiśniewskiej, Elżbiety Glińskiej, Iwony Zakrzewskiej, Doroty Strenkowskiej i Eweliny Łuniewskiej.

W 2013 r. zbudowano łazienkę na pierwszym piętrze w budynku dla klas I-III przeznaczoną dla potrzeb małych dzieci.

W roku szkolnym 2014/2015 w klasach pierwszych było 151 uczniów, w tym 40 – to dzieci sześcioletnie. Z myślą o pierwszoklasistach zorganizowano nową świetlicę dostosowaną do potrzeb najmłodszych oraz powstała sala zabaw, na korytarzach znalazły się oblegane przez uczniów „piłkarzyki” a także bardzo popularna gra w klasy. Wszystkie sale w nowym budynku zostały wyposażone w tablice interaktywne. Wykonano izolację podpiwniczenia budynku i rozpoczęto wymianę podłóg na korytarzach szkoły.

Została utworzona klasa o profilu sportowym, której wychowawstwo powierzono p. Agacie Czarniakowskiej, a zajęcia wychowania fizycznego – p. Iwonie Wiaksa i p. Krzysztofowi Kumórowi.

W lutym 2015 r. państwo Grażyna i Bogdan Kaczyński oraz państwo Grażyna i Jacek Piórkowscy, otrzymali zaszczytny tytuł Przyjaciela Szkoły.

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie odnieśli szereg sukcesów w konkursach przedmiotowych i sportowych.

Kolejny projekt naszej szkoły zdobył uznanie międzynarodowego jury.  Tym razem do finału europejskiego konkursu ” eTwinning European Prizes 2015″ zakwalifikowano projekt “WILL, Wonderful  Ideas for Learning Languages”, a tym samym znalazł się on w gronie 10 najlepszych projektów Europy w kategorii szkół podstawowych. Nasza szkoła była już dwukrotnie laureatem europejskiego konkursu “eTwinning European Prizes”: w 2014 (pierwsze miejsce w Europie) i 2012 (drugie miejsce w Europie. Projekt zrealizowany został przez p. Barbarę Głuszcz (autorkę i koordynatorkę projektu), p. Dorotę Zimacką oraz klub Europejski Krąg zrzeszający uczniów klas IV-VI. Naszymi partnerami były: Grecja, Hiszpania, Finlandia, Łotwa i Rumunia. Tytuł finalisty europejskiego konkursu to nie jedyne osiągnięcie tego projektu.  Projekt zgłoszono również do konkursów odbywających się w krajach partnerskich, gdzie przyznano mu: 1 miejsce w Polsce, 1 miejsce w Grecji, 1 miejsce na Łotwie,  tytuł Projektu Miesiąca Marca w Hiszpanii. Wszystkie szkoły otrzymały też za niego Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości.

W czerwcu 2015 r. nasz kolejny międzynarodowy projekt zdobył Krajową Odznakę Jakości eTwinning. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie szkół, których działania w ramach  programu eTwinning reprezentują najwyższy poziom. Tytuł nagrodzonego projektu – “WALL” – ma dwa znaczenia. Przede wszystkim jest skrótem od ‘Wizards at Language Learning’.  Słowo ‘wizards’ oznacza nie tylko czarodziei, ale także speców. W naszym przypadku uczestnicy projektu stają się zarówno mistrzami w języku angielskim,  jak również czarodziejami.

Nasi uczniowie zdobyli 8 tytułów laureatów i 2 tytuły finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Rok ten przyniósł szereg sukcesów sportowych zwłaszcza w lekkiej atletyce. Uczennica Gabrysia Krajewska zajęła 4 miejsce w Polsce w biegu na 600 m w kategorii klas IV.

Dnia 1 kwietnia 2015 r. odbył się sprawdzian szóstoklasisty. Nasi uczniowie osiągnęli najwyższy wynik w mieście zarówno z języka polskiego i matematyki jak i z języka angielskiego, znacznie przewyższając średnią krajową.

W maju odbyła się kolejna, III Rodzinna „Czwartakiada”. W czerwcu trzy szóste klasy po raz pierwszy w historii szkoły uczestniczyły w zajęciach „zielonej szkoły” w Kulce na Mazurach.

W maju 2015 r. przeprowadzono w szkole ewaluację zewnętrzną. Badano następujące wymagania:

 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 3. Respektowane są normy społeczne.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły  oraz przedstawiciele organu prowadzącego i instytucji z którymi współpracujemy  odpowiadali na pytania zawarte w ankietach i wywiadach grupowych. Losowo wybrane lekcje były obserwowane przez pracowników kuratorium. Nasza szkoła otrzymała bardzo wysokie oceny: A (poziom bardzo wysoki spełnienia wymagania), B (poziom wysoki spełnienia wymagania), B.

To był bardzo udany rok.

Opisane wyżej fakty to tylko niektóre najważniejsze wydarzenia z bogatej, półwiecznej historii naszej szkoły.

W roku szkolnym 2015/2016 na stanowisko wicedyrektora szkoły została powołana p. Aldona Wiśniewska.

Serdecznie przyjęliśmy do grona pedagogicznego nowych nauczycieli: p. Martę Poźniak (logopeda), p. Barbarę Tabędzką (edukacja wczesnoszkolna)  , p. Magdalenę Zielińską (edukacja wczesnoszkolna), p. Monikę Chaberek (edukacja wczesnoszkolna), p. Agnieszkę Stachnik  (nauczyciel wspomagający w klasie I a, integracyjnej), p. Rafała Dmochowskiego (nauczyciel wychowania fizycznego), p. Lilę Sławecką (nauczyciel wspomagający w klasie IV d, integracyjnej).

Na emeryturę odeszła p. Danuta Malinowska.

We wrześniu 2015 r. naukę w klasach I-III rozpoczęło 413 uczniów, w klasach IV-VI 279. Było 7 klas pierwszych, których uczyło się 65 sześciolatków. Wszyscy uczniowie klas I, II i IV otrzymali bezpłatne podręczniki.

W roku szkolnym 2015/2016 klub Europejski Krąg realizujący międzynarodowe projekty programu eTwinning  odniósł wiele znaczących sukcesów:

 • I  miejsce w Polsce w konkursie „Nasz Projekt eTwinning 2016” za projekt “WALL – Wizards At Language Learning” (p. B.Głuszcz, p. D.Zimacka, p. A.Czarniakowska)
 • tytuł finalisty międzynarodowego konkursu „Europejskie Nagody eTwinning 2016” przyznany projektowi “WALL – Wizards At Language Learning” (do finału zakwalifikowano jedynie 13 najlepszych projektów Europy,  z których wybrano tylko dwóch laureatów)
 • Europejska Odznaka Jakości eTwinning dla projektu “WALL – Wizards At Language Learning” .

Uwieńczeniem wszystkich dotychczasowych licznych sukcesów klubu Europejski Krąg na arenie krajowej i międzynarodowej było nadanie szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji tytułu Najlepszej Szkoły Dekady w Polsce (Top School of the Decade in Poland).

Drużyna z klasy V d (p. Dorota Zimacka – wychowawca) zajęła V miejsce w Polsce w konkursie „Bateria pomysłów” , pokonując 163 zespoły z całego kraju.

Laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostały: Iga Baczewska (dwukrotnie), Lena Gromek (dwukrotnie), Dominika Boguszewska. Laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR został Jan Błażuk,  uczeń klasy IV c.

W XIV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej II miejsce w Polsce zajęła Aleksandra Wojno z klasy V d i III miejsce w Polsce – Oliwia Włodkowska z klasy VI c.

W kwietniu odbył się ostatni sprawdzian szóstoklasisty.

W roku szkolnym 2015/2016 tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymał Bank Spółdzielczy w Zambrowie oraz Zakład Karny w Czerwonym Borze.

Odbyła się IV Rodzinna Czwartakiada, której organizatorami była społeczność szkoły oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki.

Najlepszym Absolwentem Szkoły ze średnią ocen 5,82 została uczennica klasy VI b Lena Gromek, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka polskiego, Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

Puchar i tytuł Najlepszego Sportowca otrzymali:

Dzwonkowska Karolina z klasy VI a:

 • I miejsce w półfinale województwa podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych,
 • VII miejsce w finale województwa podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych,
 • II miejsce w półfinale województwa podlaskiego w biegu na 600 m,
 • I miejsce i rekord Memoriału Janusza Kusocińskiego – przez 3 lata trzy rekordy memoriału i trzy pierwsze miejsca.

Łukasz Bojarzyński  z klasy VI d:                                   

 • V miejsce w finale województwa podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych,
 • I miejsce w finale wojewódzkim w Igrzyskach LA w biegu ma 1000 m,
 • II miejsce w finale wojewódzkim w Igrzyskach LA w sztafecie 4×60 m,
 • I miejsce w końcowej klasyfikacji szkół Igrzysk LA  w kategorii chłopców w półfinale województwa podlaskiego,
 • I miejsce w końcowej klasyfikacji szkół Igrzysk LA  w kategorii chłopców w finale.
Rok szkolny 2016/2017

We wrześniu 2016 roku w naszej szkole naukę rozpoczęło 648 uczniów, w klasach I-III – 345, a w klasach IV-VI  – 303. Wszyscy uczniowie klas I,II,III,IV i V otrzymali bezpłatne podręczniki. Powstały dwie klasy pierwsze. Wychowawczynią klasy I A integracyjnej została p. Wioletta Walasek a nauczycielem wspomagającym p. Monika Chaberek. Wychowawczynią klasy I B została p. Bożena Wojsz. Wychowawczynie klas IV: A – p. Katarzyna Popławska, B – p. Iwona Leszczyńska, C – p. Elżbieta Wojtkowska, D – p. Ewa Hryńko.

W dniach 5 -7 X 2016 r. w Grecji odbyło się drugie robocze spotkanie szkolnych koordynatorów projektu „ELF” w ramach europejskiego projektu Erasmus+. Naszą szkołę reprezentowali: p. Ryszard Świderski – dyrektor szkoły oraz p. Barbara Głuszcz – koordynator i zarazem autorka projektu.

Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty otrzymała p. Dorota Zimacka. Nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów otrzymał p. Krzysztof Kumór.

Dnia 1 X 2016 r. w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół województwa podlaskiego.  Nasza szkoła zajęła VI miejsce.

W sierpniu 2016 r. Projekt „Zielone Misje” otrzymał Krajową Odznakę Jakości  eTwinning, a w listopadzie tego samego roku – prestiżową Europejską Odznakę Jakości.

Po raz piąty przyznano tytuł Przyjaciela Szkoły. Otrzymali go p. p. Agata i Bogumił Dybowscy oraz p. Dariusz Pęski.

W dniach 12-18 2017 r. w ramach projektu „ELF” delegacja z naszej szkoły (przedstawiciele społeczności szkolnej oraz p. Ewelina Łuniewska i p. Tomasz Piórkowski) przebywała w Finlandii.

Podczas 17. uroczystej gali wręczenia Zambrowskich Żubrów p. Wioletta Walasek otrzymała Złotego Żubra w dwóch kategoriach: „Najlepszy Nauczyciel” oraz „Grand Prix Publiczności” za zdobycie największej liczby głosów w głosowaniu online. Lena Gromek otrzymała Złotego Żubra w kategorii „Najlepszy uczeń szkół podstawowych”. Marcel Plona został wyróżniony Złotym Żubrem” w kategorii „Najlepszy sportowiec”.

W marcu 2017 r. w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Jan Błażuk został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego (p. Anna Ogonowska i p. Edyta Kossakowska-Wołpiuk)  i Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (p. Agata Czarniakowska). Jan Krajewski został laureatem Wojewódzkiego Konkursu  Języka Angielskiego (p. Barbara Głuszcz)  i  Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (p. Agata Czarniakowska).

Projekt „Zielone Misje” został laureatem ogólnoeuropejskiego konkursu  „Europejskie Nagrody eTwinning 2017” w kategorii „język angielski” (nagroda została ufundowana przez British Council).

W czerwcu 2017 r. odbyła się V Rodzinna Czwartakiada.

W dniach od 16 do 18 V 2017 r. w mieście Valenzano w południowych Włoszech odbyło się trzecie, a za razem ostatnie międzynarodowe spotkanie robocze w ramach projektu Erasmus+ “English Learning Friends” (ELF), na realizację którego Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie otrzymała grant z funduszy Unii Europejskiej.  W spotkaniu uczestniczył Ryszard Świderski (dyrektor szkoły) oraz Barbara Głuszcz (koordynator projektu). Projekt ELF, który dobiega właśnie końca, ma już za sobą pierwszy sukces. W ubiegłym tygodniu Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning uhonorowało “Czwórkę” prestiżową Krajową Odznaką Jakości, która przyznawana jest tym nauczycielom i uczniom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.

To był bardzo udany rok.

Opisane wyżej fakty to tylko niektóre najważniejsze wydarzenia z bogatej, półwiecznej historii naszej szkoły.

Rok szkolny 2017/2018

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

W sześciu klasach pierwszych  uczyło się 126 uczniów. W związku z reformą oświaty młodzież kontynuowała naukę w klasach siódmych.

W szkole podjęło pracę w różnym wymiarze godzin 22 nauczycieli, a cała rada pedagogiczna liczyła 81 osób.

W październiku 2017 r. w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół województwa podlaskiego.  Nasza szkoła zajęła VIII miejsce.

W gronie laureatów XVI edycji ogólnopolskiego konkursu European Language Label znalazła się Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie. Nagrodą w konkursie był prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej. Certyfikat jakości podpisany został przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz ministra edukacji narodowej. Kapituła Konkursu wyróżniła w tym roku cztery projekty. Jednym z nich był opracowany przez p. Barbarę Głuszcz w ramach programu Erasmus+ dwuletni projekt pt. “English Learning Friends”, na realizację którego Komisja Europejska przyznała “Czwórce” w 2015 roku dofinansowanie w wysokości 16 680 euro.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów otrzymała – p. Aldona Wiśniewska. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: p. Grażyna Kołakowska, p. Tomasz Piórkowski, p. Małgorzata Spiegel, p. Marzena Tyszka i p. Mirosława Wasielak.

26 października 2017 r.  odbyła się międzynarodowa konferencja połączona z rozdaniem europejskich nagród w mieście St. Julian’s na północnym wybrzeżu wyspy Malta. W czasie uroczystej gali nagrodę za projekt “Green Missions”, który został laureatem konkursu Europejskie Nagrody eTwinning 2017 w kategorii anglojęzycznej, odebrały p. Barbara Głuszcz (koordynator projektu, nauczycielka języka angielskiego), p. Dorota Zimacka (nauczycielka przyrody i biologii) i p. Agata Czarniakowska (nauczycielka matematyki). Za sukcesem projektu  stoją uczniowie klas IV-VI zrzeszeni w szkolnym klubie “Europejski Krąg”.

W dniach 27 i 28 listopada 2017 r. Naukobus odwiedził Szkołę Podstawową nr 4. Wystawę otworzył Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie Ryszard Świderski. Koordynatorem tej imprezy edukacyjnej jest nauczycielka SP4 w Zambrowie Lidia Grad, która jest jednocześnie opiekunem Koła Młodego Odkrywcy „Exodus”. Działa on już od wielu lat w zambrowskiej placówce a od siedmiu lat współpracuje z Centrum Nauki Kopernik.

W dniu 22 lutego uczniowie klasy VII A oraz członkowie Klubu Młodego Odkrywcy „Exodus”, uczestniczyli w interaktywnej wystawie „Eksperymentuj” w ramach projektu Naukobus. Korzystając tym razem z gościnności Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych, młodzież miała okazję po raz kolejny doświadczać wielu zagadnień naukowych prezentowanych przez warszawskie Centrum Nauki Kopernik.

6 grudnia 2017 r. wolontariusze wraz z opiekunkami: p. Edytą Kossakowską – Wołpiuk oraz p. Anną Jasińską dostarczyli „Słoiczki szczęścia” na oddział onkologiczny w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz oddział dziecięcy i noworodkowy w Szpitalu Powiatowym  w Zambrowie.

Szkolny wolontariat zdobył nagrodę główną w ogólnopolskim projekcie upamiętniającym 100. rocznicę śmierci Brata Alberta Chmielowskiego,  zorganizowanym przez Fundację „Bo Warto” z Warszawy.

P. Katarzyna Knapkiewicz oraz p. Tomasz Piórkowski uczestniczyli w Brukseli w warsztatach zorganizowanych przez European Schoolnet, organizację stworzoną przez ministerstwa edukacji z 31 krajów Unii Europejskiej.

Po raz szósty przyznano, tytuł Przyjaciela Szkoły. Otrzymali go właściciele Centrum Handlowo – Usługowego GREGOREK, którzy od lat wspierają naszą szkołę w jej licznych działaniach.

Dnia 24 lutego, po raz osiemnasty w Zambrowie odbyła się gala rozdania statuetek „Zambrowskie Żubry 2017”. Złotego Żubra w kategorii Najlepszy Sportowiec/ Najlepsza drużyna otrzymała Drużyna Lekkoatletyczna Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie w składzie: Plona Marcel, Czartoszewski Patryk, Dąbrowski Sebastian, Ostasiewicz Szymon, Michalak Aron, Jakub Rogaczewski, Dębnicki Maciej, Dąbrowski Patryk, Romanowski Bartosz, Ołdakowski Jakub. Trener – p. Krzysztof Kumór.

Podczas obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji organizowanych w Piasecznie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy laureatom europejskiego konkursu eTwinning nagrodzonym w latach 2017 i 2018  oraz podziękowała im za wkład wniesiony w rozwój polskiej edukacji. Wśród wyróżnionych znalazły się nauczycielki zambrowskiej “Czwórki”: p. Barbara Głuszcz, p. Dorota Zimacka i p. Agata Czarniakowska. Odebrały one dyplomy za realizację międzynarodowego projektu “Green Missions”, który poza Krajową i Europejską Odznaką Jakości eTwinning, otrzymał też Europejską Nagrodą eTwinning 2017 w kategorii język angielski.

11 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 4  po raz kolejny otworzyła swoje drzwi przed rodzicami i ich dziećmi, które w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną edukację w klasach pierwszych.

Dnia 25 maja odbył się etap wojewódzki XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego Baje, bajki, bajeczki… I miejsce zajął Szymon Krajewski z klasy V B.

Dnia 9 czerwca Stowarzyszenie Przyjaciół „Czwórki” wraz z dyrekcją i nauczycielami naszej szkoły już po raz szósty zorganizowało zawody sportowe w ramach Czwartakiady. Tegoroczna edycja festynu rozpoczęła się przedstawieniem pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, przygotowanym przez nauczycieli dla uczniów z okazji Dnia Dziecka.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie zajęła 4. miejsce w województwie pod względem liczby laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W uroczystej gali, która odbyła się w Białymstoku uczestniczyli:

 1. Jan Krajewski – kl. VII D (laureat z matematyki i języka angielskiego),
 2. Jan Błażuk z kl. VI C (laureat z matematyki i informatyki),
 3. Marcel Plona z kl. VII A (laureat z matematyki),
 4. Alona Krokhmalova z kl. VII A (laureatka z języka rosyjskiego),
 5. Amelia Jaworowska z kl. VII D (laureatka z języka angielskiego),
 6. Dominika Zawistowska z kl. VII C (laureatka z języka polskiego).

Laureatów przygotowali nauczyciele:

 1. Agata Kaczerska (język polski),
 2. Barbara Głuszcz (język angielski),
 3. Joanna Ługowska (język rosyjski),
 4. Agata Czarniakowska (matematyka),
 5. Anna Ogonowska (informatyka),
 6. Iwona Leszczyńska. (język polski).

Dnia 28 maja, w ramach trwającego Zambrowskiego Tygodnia Dziecka, najmłodsi mogli eksperymentować i zdobywać wiedzę podczas Festiwalu Nauki, który odbył się w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4. Szkolny Festiwal Nauki został zorganizowany przez Klub Młodych Odkrywców „Exodus”, którego opiekunką jest Pani Lidia Grad.

Dnia 11 czerwca 2018 roku, na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie odbył się V Festiwal Nauki Klubów Młodego Odkrywcy Polski Wschodniej. W oficjalnym otwarciu festiwalu w Zambrowie wziął udział Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie Ryszard Świderski oraz organizatorka festiwalu w Zambrowie opiekunem Klubu Młodego Odkrywcy „Exodus” Lidia Grad.

Ten rok szkolny należał do wyjątkowo udanych. Rozpoczął się od zdobycia przez szkołę tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu „European Language Label” za projekt „English Learning Friends” (ELF). Następnie jesienią szkoła odebrała nagrodę za zwycięstwo w międzynarodowym konkursie „Europejskie Nagrody eTwinning 2017” w kategorii język angielski  za projekt „Green Mission”.  Szkole przyznano także Krajową i Europejską Odznakę Jakości. W ubiegłym tygodniu (14 czerwca) jury ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning 2018” uhonorowało „Czwórkę”  tytułem laureata  za projekt „English Learning Friends”(ELF) przyznając mu pierwsze miejsce  w kraju w kategorii synergia programów eTwinning i Erasmus +.  Konkurs zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Gala rozdania nagród konkursu „Nasz projekt eTwinning 2018”, na którą zaproszono wszystkich laureatów, miała miejsce w pięknej scenerii Zamku Królewskiego w Warszawie.  Zambrowską „Czwórkę” reprezentowały uczennice wyróżniające się pracą na rzecz projektu: Elżbieta Gosk, Aleksandra Grabowska, Zofia Milewska oraz Natalia Miros.  W skład delegacji weszli również nauczyciele zaangażowani w działania projektowe: p. Barbara Głuszcz  (autor i koordynator projektu), p. Dorota Zimacka, p. Agata Czarniakowska oraz Tomasz Piórkowski.

Szkoła zdobyła  tytuł „Szkoła młodych patriotów” w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Oto najważniejsze sukcesy sportowe: III miejsce w finale województwa podlaskiego w kategorii chłopców w Sztafetowych Biegach Przełajowych, I miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców w finale wojewódzkim w Drużynowych Biegach Przełajowych, I miejsce w klasyfikacji chłopców w finale wojewódzkim w Czwórboju Lekkoatletycznym, XIII miejsce w Finale Krajowym Czwórboju Lekkoatletycznego w kategorii chłopców w Olecku, IV miejsce sztafety chłopców 4x60m w finale wojewódzkim Igrzysk Lekkoatletycznych, II miejsce Patryka Czartoszewskiego w biegu na 600m w finale wojewódzkim Igrzysk Lekkoatletycznych, I miejsce Marcela Plony w biegu na 1000m w finale wojewódzkim Igrzysk Lekkoatletycznych, XII miejsce Marcela Plony w biegu na 1000m w Finale Krajowym „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łodzi (16-18 czerwca 2017). W Finale Województwa Podlaskiego w  Czwórboju Lekkoatletycznym drużyna dziewcząt zajęła II miejsce.

Kamil Pękała z kl. III B zajął  I miejsce w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego „Karki z historii”.

15 czerwca 2018 roku w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik miał miejsce Jubileuszowy X Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego AURAEKO „Dobre Rady na Elektroodpady – Oddaj Mnie w Dobre Ręce 2018”. Konkurs odbywał się pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W gronie ośmiu nagrodzonych grup znalazł się zespół „Pozytywnie Naładowanych” uczennic klasy VII D : Klaudia Kurant, Kinga Choromańska, Klaudia Krajewska, Anna Mentecka i Alicja Piekarska pracujący pod opieką nauczycielki biologii Doroty Zimackiej zajmując piąte miejsce w kraju.

„Podaj dobro dalej” to ogólnopolski projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych zorganizowany przez p. Annę Jasińską i p. Edytę Kossakowską – Wołpiuk, zainspirowany życiem śp. Heleny Kmieć, świeckiej misjonarki zamordowanej w Boliwii. Uroczysta gala  podsumowująca projekt odbyła się 14 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.

W sierpniu 2018 roku na emeryturę odeszły; p. Zofia Ożlańska – nauczycielka matematyki oraz wicedyrektor, p. Bożena Wojsz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz była wicedyrektor oraz p. Aldona Wołosz – wychowawca i kierownik świetlicy a także p. Halina Brzozowska i p. Irena Duchnowska – pracownicy obsługi szkoły.

Rok szkolny 2018/2019

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska ogłosiła  rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

We wrześniu 2018 r. w naszej szkole naukę rozpoczęło 854 uczniów, w klasach I-III   258 w klasach IV-VIII 596. Wszyscy uczniowie kolejny raz otrzymali bezpłatne podręczniki.  Do grona nauczycieli dołączyli: p. Kinga Gromek – psycholog. W szkole pracowało 85 nauczycieli i 26 pracowników obsługi. Wicedyrektorem został p. Dariusz Grabowski. P. Aneta Komiażyk została kierowniczką świetlicy.

W październiku 2018 r. naszą szkołę odwiedzili uczniowie i nauczyciele oraz proboszcz z Węgier, którzy zostali zaproszeni przez szkolny wolontariat w ramach ogólnopolskiego projektu Podaj Dobro Dalej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów otrzymała p. Aldona Wiśniewska.  Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymała P. Barbara Głuszcz, a Medal Komisji Edukacji Narodowej – p. Grażyna Łamarz.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu. Zrealizowane przez uczniów zadania zostały wysoko ocenione przez komisję konkursową, która przyznała „Czwórce” tytuł  „Szkoły młodych patriotów”.

Pierwsze spotkanie uczestników projektu Erasmus + „Bits and Pieces of Culture” (To i owo o kulturze), na realizację którego SP4 otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, miało miejsce w dniach 16-18 października 2018 r. w chorwackim mieście Bjelovar. Szkołę odwiedziło 11 nauczycieli z 5 krajów partnerskich (Hiszpania, Grecja, Cypr, Włochy, Polska). Zambrowską „Czwórkę” reprezentowali nauczyciele języka angielskiego: p. Barbara Głuszcz (koordynator projektu) i p. Tomasz Piórkowski.

Po raz szósty nadano tytuł Przyjaciela Szkoły. Otrzymał go pan Krzysztof Krakowski, który od lat wspierał naszą szkołę w jej licznych działaniach. Szczególną pomoc okazuje przy organizacji imprez sportowych. Od kilku lat był sponsorem nagród w postaci medali, wręczanych uczestnikom Rodzinnych Czwartakiad – imprez rekreacyjno- sportowych, organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki.

Pani Agata Czarniakowska została wyróżniona Żubrem w kategorii „Najlepszy Nauczyciel”.

Żubra w kategorii „Najlepszy Uczeń” szkół podstawowych otrzymał Jan Krajewski, uczeń klasy VIII d.

Statuetką Srebrnego Żubra w kategorii „Wydarzenie Roku” została również nagrodzona RODZINNA CZWARTAKIADA, organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki, dyrekcję oraz nauczycieli naszej szkoły.

W dniach 17-23.02.2019 r. w miejscowości Motealegre del Castillo w  Hiszpanii, w ramach realizowanego projektu, miała miejsce pierwsza wymiana uczniowska, w której wraz z przedstawicielami szkół z Chorwacji, Cypru, Grecji i Włoch uczestniczyła delegacja zambrowskiej „Czwórki” w składzie: Weronika Fedorowicz (kl.VIII d), Elżbieta Maria Gosk (kl.VII a) , Aleksandra Grabowska (kl.VIII a), Klaudia Krajewska (kl.VIII d), Małgorzata Milewska (VI b) i Natalia Miros (kl.VIII a) oraz dwoje opiekunów (dyrektor szkoły p. Ryszard Świderski i koordynator projektu p. Barbara Głuszcz).

28 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 4  po raz kolejny otworzyła swoje drzwi przed rodzicami i ich dziećmi, które w przyszłym roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną edukację.

8 kwietnia 2019 r. zdecydowana większość nauczycieli pracujących w naszej placówce, przystąpiła do ogólnopolskiego protestu  nauczycieli zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.  Strajk został zwieszony w dniu 27 kwietnia 2019 r.

20 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie odbył się  I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.

Przez pięć dni nasza szkoła była gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyło aż 31 uczniów wraz z 10 opiekunami z Chorwacji, Cypru, Grecji, Hiszpanii i Włoch. Dzieci z zagranicy goszczone były przez rodziny naszych uczniów, dzięki czemu zdobywały nowe doświadczenia, poznawały polską kulturę i obyczaje, rozwijały swoje umiejętności językowe, a także, co zapewne najważniejsze, zawiązywały nowe przyjaźnie.

25 maja 2019 r. Stowarzyszenie Przyjaciół „Czwórki” wraz z dyrekcją i nauczycielami po raz siódmy zorganizowało zawody sportowe w ramach Czwartakiady. Tegoroczna edycja festynu rozpoczęła się przedstawieniem pt. „Calineczka” w wykonaniu dzieci ze szkolnego koła teatralnego „Wesołe skrzaty”  pod kierunkiem p. Moniki Chaberek oraz p. Agnieszki Łukasiewicz.

Jan Błażuk VII d został  laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz  Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego (p. Anna Ogonowska).

W Finale Województwa Podlaskiego w siatkówce dziewcząt drużyna w składzie: Aleksandra Siemieniuk,  Wieczorek Julia, Przeździecka Julia, Przeździecka Weronika, Rosińska Amelia, Stepczyńska Oliwia, Kulesza Gabriela, Walulik Oliwia, Konopka Natalia, Zakrzewska Klaudia przygotowana przez p. Grażynę Łamarz i p. Natalię Fabian-Bączyk zajęła  III  miejsce. Podczas rozgrywek finałowych uczennica naszej szkoły Julia Wieczorek, została uznana za jedną z najlepszych zawodniczek, za co otrzymała honorową statuetkę oraz rzeczową nagrodę.

Zuzanna Grochowska z klasy VIII a zajęła II miejsce w chodzie na 3 km podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce w finale wojewódzkim (p. Iwona Skawska).

Patryk Śliwowski z klasy VI c zajął III miejsce w skoku wzwyż podczas Igrzysk Dzieci w Lekkiej Atletyce w finale wojewódzkim (p. Krzysztof Kumór).

W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowanych bajek świat” Karolina Grodzka z klasy VII b otrzymała wyróżnienie (p. Elżbieta Wojtkowska).

W Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Z miłości do niepodległej Ojczyzny” życie i działalność gen. Władysława Andersa, I miejsce otrzymał Eryk Kaczyński z klasy VIII a (p. Marlena Kraszewska).

Na emeryturę odeszli: p. Henryk Zaleski, p. Małgorzata Dzieżyc – pracownicy obsługi.

p. Aldona Wiśniewska
p. Joanna Wiaksa

Rok szkolny 2019/2020

Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Jana Pawła II.

We wrześniu 2019 r. w naszej szkole naukę rozpoczęło 827 uczniów, w klasach
I-III   – 299, w klasach IV-VIII – 528. Wszyscy uczniowie kolejny raz otrzymali bezpłatne podręczniki. Do grona nauczycieli dołączyli: ks. Grzegorz Kierski i p. Agnieszka Leśniewska.

W szkole pracowało 81  nauczycieli i 25 pracowników obsługi.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów otrzymała p. Dorota Strenkowska.  Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymały: p. Beata Bagińska, p. Dorota Sadowska i p. Joanna Wiaksa.

W dniach 19-25.10.2019 r. uczniowie  naszej szkoły wraz  z opiekunami uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu na Cyprze w ramach projektu Erasmus+.

Tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymała p. Justyna Kołakowska, która od 7 lat pełni funkcję przewodniczącej Rady Rodziców SP4, jest także prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Czwórki.

Tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymał także p. Tomasz Duchnowski, który od lat wspiera finansowo naszą szkołę.

Jan Błażuk, uczeń klasy VIII d,  otrzymał siedem tytułów laureata oraz jeden tytuł finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Został laureatem konkursu języka angielskiego (p. B. Głuszcz), matematycznego (p. A. Ogonowska), informatycznego (p. A. Ogonowska), biologicznego (p. D. Zimacka), chemicznego (p. A. Mioduszewska), fizycznego (p. E. Kowalczyk), geograficznego (p. L. Grad) oraz finalistą konkursu języka polskiego (p. B. Bagińska). Anna Dębek, uczennica klasy VIII c, została finalistką trzech konkursów wojewódzkich: języka polskiego (p. B. Bagińska), matematycznego (p. A. Czarniakowska) i chemicznego (p. A. Mioduszewska). Szymon Świerżewski, uczeń klasy VIII c, otrzymał tytuł finalisty konkursu języka angielskiego (p. T. Piórkowski).

Uczniowie klasy V a uczestniczyli w międzynarodowym projekcie eTwinning pod kierunkiem p. Barbary Głuszcz. Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

Rok szkolny 2019/2020 to czas pandemii koronawirusa COVID-19. W Polsce obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. Od 12 marca 2020 r. nauka prowadzona była zdalnie. Egzamin ósmoklasisty odbył się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Rady pedagogiczne i zebrania z rodzicami odbywały się online. 

 Statuetkę Najlepszego Absolwenta otrzymał Jan Błażuk, który uzyskał średnią ocen 5.77,  a statuetkę Najlepszego Sportowca –  Anna Dębek.

Uczniowie naszej szkoły brali również udział w  Ogólnopolskim Konkursie  Języka Niemieckiego „ Lust auf Lesen”.  Tytuły finalisty zdobyli: Mateusz Tatko – kl. VIII b i Anna Dębek – kl. VII c.  

Opracowała: Aldona Wiśniewska
Joanna Wiaksa

Rok szkolny 2020/2021

W szkole pracowało 84 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 20 pracowników obsługi.

Opracowano zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole uczyło się 804 uczniów: w klasach I-III – 261, w klasach IV-VIII – 543.

Do grona nauczycieli dołączyli: p. Marzanna Pac, p. Sylwia Godlewska, p. Barbara Głębocka, p. Dorota Sienkiewicz- Grodzka i p. Joanna Jabłońska.

Z pacy odeszła p. Anna Jasińska i p. Ewelina Pszczółkowska-Kossakowska.

Na emeryturę odeszła p. Maria Gawęcka – sekretarz szkoły.

Funkcję sekretarza objęła p. Monika Mierzejewska. Pani Ewa Świderska podjęła pracę w księgowości.

Nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów otrzymała p. Joanna Ługowska. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymały: p. Anna Ogonowska i p. Dorota Zimacka, a Medal Komisji Edukacji Narodowej – p. Elżbieta Kowalczyk, p. Barbara Tabędzka i p. Marlena Kraszewska.

Od 20.10.2020 r. wprowadzono zdalne nauczanie za pomocą platformy Google Meet w całej szkole. Rady pedagogiczne i zebrania z rodzicami odbywały się online. W szkole obowiązywał regulamin nauki zdalnej.

Jan Błaużk, absolwent SP4, który w poprzednim roku zdobył największą liczbę tytułów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, otrzymał stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego.

18.01.2021 r. uczniowie klas I-III wrócili do nauki stacjonarnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemicznego.

W dniach 2 – 10.12.2020 r. odbyła się wirtualna wizyta uczniów SP4 we Włoszech, a od 1 do 5 lutego 2021r. – w Grecji (p. Barbara Głuszcz – koordynator projektu).

Od 22.03.2021 r. ponownie wszyscy uczniowie uczyli się zdalnie.

Dwa międzynarodowe projekty realizowane w szkole znalazły się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning 2021. Projekt „Let’s take a stand” zdobył I miejsce w kategorii wiekowej 7-10 lat. Drugi z projektów „Bits and Pieces of Culture” został zwycięzcą kategorii specjalnej: Synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+). Dodatkowo projekt „Let’s take a stand” otrzymał Krajową i Europejską Odznakę Jakości. Koordynatorem obu projektów była p. Barbara Głuszcz.

W klasach V a i VI g realizowany był trzeci projekt eTwinning – „eTlantis the underwater eTwinning world”. Uczniowie pracowali pod kierunkiem p. Barbary Głuszcz i p. Agnieszki Bączyk.

26.04.2021 r. uczniowie klas I-III wrócili do nauki w budynku szkoły. Od 31.05.2021r. wszyscy uczniowie uczyli się stacjonarnie.

Nasi uczniowie zdobyli dwa tytuły laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Małgorzata Milewska, uczennica kl. VIII b, została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego (p. B. Głuszcz), a Tatiana Sufa-Chrostowska, również z kl. VIII b, laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (p. I. Leszczyńska).

Szymon Krajewski, uczeń klasy VIII b, zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim Konkursie Głośnego Czytania ph. „Czytanie jest w modzie”. Został również laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „ Lust auf Lesen?”.

Statuetkę Najlepszego Absolwenta otrzymał Szymon Krajewski z kl. VIII b, który osiągnął średnią ocen 6,00.

Za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie szkoły na zawodach i turniejach nagrodzono Maję Wądołowską – kl. VIII a, Joannę Zalewską – kl. VIII a, Jakuba Ołdakowskiego – kl. VIII a i Patryka Śliwowskiego – kl. VIII c.

Opracowała: Aldona Wiśniewska
Joanna Wiaksa

Rok szkolny 2021/2022

Dnia 1 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny z radością i nadzieją, że na stałe wrócimy do nauki stacjonarnej.

Naukę w naszej szkole rozpoczęło 780 uczniów (kl. I-III 242 w 11 oddziałach, kl. IV-VIII 538 w 24 oddziałach). Pracowało 81 nauczycieli.

W dalszym ciągu w szkole obowiązywał reżim sanitarny i dystans społeczny oraz zasady bezpieczeństwa związane z epidemią.

Pierwsza rada pedagogiczna odbyła się stacjonarnie, druga – on-line.

Wychowawcy klas I

 • I a p. Dorota Strenkowska
 • I b p. Iwona Zakrzewska
 • I c p. Joanna Osuchowska i p. Mirosława Wasielak – nauczyciel wspierający

Wychowawcy klas IV

 • IV a p. Ewa Hryńko
 • IV b p. Iwona Leszczyńska
 • IV c p. Elżbieta Wojtkowska
 • IV d p. Tomasz Piórkowski

Na emeryturę odeszła p. Marzena Tyszka.

Nowym nauczycielem geografii została p. Klaudia Kwiecień.

Pani Magdalena Zielińska objęła funkcję psychologa.

Pani Katarzyna Knapkiewicz realizowała projekt edukacyjny e Twinning Master English czyli mistrz angielskiego.

Nauka zdalna odbywała się od 20 do 22. 12.2021 r. , 3-5.01. oraz 7.01.2022 r.

10.01.2021 r. uczniowie klas I-IV wrócili do szkoły. 21.02. wrócili uczniowie klas V-VIII.

Dnia 24.02.2022 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję na Ukrainę. O godzinie 4.55 rozpoczęła się wojna za naszą wschodnią granicą. W Polsce znalazło schronienie kilka milionów uchodźców. W naszej szkole podjęło naukę ponad 30 dzieci z Ukrainy. Dzieci i ich rodziny zostały objęte pomocą i opieką. Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę środków medycznych i materiałów opatrunkowych dla kijowskiego szpitala. Szkolny wolontariat wsparł ogólnopolską „Zbiórkę na rzecz Ukrainy”.

Dnia 10.03.2022 r. odbył się dzień otwarty szkoły. Naszą szkołę licznie odwiedziły dzieci z zambrowskich przedszkoli oraz ich rodzice. Po raz pierwszy gości powitała sowa Bronia, wymyślona i stworzona przez p. Edytę Kossakowską-Wołpiuk.

Dnia 4 czerwca odbyła się VIII Rodzinna Czwartakiada.

W XIII finale ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Dobre rady na elektroodpady. Oddaj mnie w dobre ręce” zespól przygotowany przez p. Dorotę Zimacką zajął II miejsce w kraju.

W szkole realizowany był międzynarodowy projekt eTwinning „Pets and Pots”. Koordynatorami projektu były p. Barbara Głuszcz i p. Agnieszka Bączyk. W projekcie brali udział także uczniowie z Grecji i Hiszpanii.

Klasa IV b oraz uczniowie z Grecji realizowali międzynarodowy projekt eTwinning „Cub Reporters”pod kierunkiem p. Barbary Głuszcz.

Dwa realizowane w szkole projekty eTwinning: Atlantis: the underwater eTwonning Word oraz Bits and Pieces of Culture zdobyły Europejskie Odznaki Jakości. Dodatkowo projekt Bits and Pieces of Culture otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszy projekt językowy European Language Label.

Michał Dębek z kl. VIII d został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, a Ignacy Świerżewski, również z VIII d – finalistą tego konkursu. Uczniów przygotowała p. Anna Korzeniowska.

Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego został Dominik Ogonowski z kl. VIII a, przygotowany przez p. Dorotę Grosfeld.

Uczniowie naszej szkoły odnieśli wiele znaczących sukcesów sportowych. Najważniejsze z nich to:

 • II miejsce w województwie chłopców z klas II-III w 22 edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” (opiekun – p. Rafał Dmochowski)
 • II m. w województwie w biegu na 300m – Michał Dębek z kl. VIII d
 • II m. w województwie w skoku w dal – Michał Dębek z kl. VIII d
 • II miejsce w województwie w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców z klas VIII (opiekun – p. Grzegorz Piórkowski)

Oliwia Ignaczuk z kl. III c zajęła I miejsce w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Ta, co nie zginęła” (opiekun – p. Katarzyna Nita-Murawska).

Uczniowie klasy I a zajęli III miejsce w ogólnopolskim konkursie pt. „Moja miejscowość – tu mieszkam, uczę się i bawię” (opiekun – p. Dorota Strenkowska).

Statuetki Najlepszego Absolwenta otrzymali:

 • Kamil Kossakowski – kl. VIII a
 • Michał Dębek – kl. VIII d
 • Miłosz Dybowski – kl. VIII d
 • Julia Wieczorek – kl. VIII d

Najlepszym Sportowcem został Michał Dębek z kl. VIII d.

 Joanna Wiaksa

Aldona Wiśniewska

Skip to content