Trochę historii biblioteki

W dokumentacji budowy szkoły zaplanowano miejsce na bibliotekę, która została utworzona od podstaw. Urządzeniem biblioteki zajęła się Maria Drozdowska – pierwsza bibliotekarka szkolna i kierowniczka biblioteki. Dnia 5 IX 1963 r. wpisała do księgi inwentarzowej pierwsza książkę. Każdej książce zakładano kartę książki oraz kartę katalogową. Prowadzono dwa kartkowe katalogi (alfabetyczny i rzeczowy) oraz karty ewidencji czasopism. Wypożyczenia ewidencjonowano na kartach czytelników.

Z księgi inwentarzowej wynika, iż w bibliotece gromadzono książki objęte programem nauczania, kompletowano księgozbiór podręczny oraz książki do pracy dydaktyczno – wychowawczej dla nauczycieli. Pod koniec roku szkolnego 1963/1964 biblioteka posiadała 2535 woluminów.

Od września 1967 r. szkole przyznano drugi etat w bibliotece. Od tego czasu biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń czytelni i wypożyczalni. Zawsze godziny pracy dostosowywane były do planu lekcji, przed utworzeniem Szkoły Podstawowej Nr 2 – biblioteka była czynna do godziny 18.00.

Pod koniec 1977 r. księgozbiór biblioteki liczył 14050 woluminów. Biblioteka była bardzo dobrze zaopatrzona w literaturę popularnonaukową. W tym czasie oprócz katalogów prowadzono także kartotekę zagadnieniową, tekstową, kartotekę rocznic i obchodów, kartotekę regionalną, osobową, kartotekę nauczania i wychowania. Szkoła obejmowała swym zasięgiem filie w Cieciorkach, Zbrzeźnicy i Laskowcu oraz Oddział Przedszkolny w Nagórkach i Oddział Przyszpitalny. Filie i oddziały korzystają z biblioteki szkolnej.

W bibliotece prowadzone są różne formy pracy z czytelnikiem. W 1966 r. Maria Drozdowska zorganizowała pierwszy konkurs czytelniczy „Tysiąclecie Państwa Polskiego”.

Rok 1973 był to Rok Nauki Polskiej. Z tej okazji zorganizowano wycieczki do Domu Książki, do biblioteki powiatowej, zorganizowano loterię książkową. W bibliotece opracowano ilustrowane katalogi lektur czy najciekawszych książek.

Tradycją biblioteki jest pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej.

Propagujemy ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. W październiku 2001 r. odbyło się „Spotkanie z baśnią”.

Od lat współpracujemy z Biblioteką Publiczną Oddziałem dla Dzieci w Zambrowie – Barbarą Myszko i Marylą Ferenc. Wychowankowie naszej szkoły uczestniczyli w szeregu spotkań autorskich m.in. z Wandą Chotomską (1994 r., 2003 r.), Joanną Papuzińską (1995 r.), Ludmiłą Marjańską międzyszkolnych Marią Czernik (1996 r.), Ewą Nowacką (1996 r.), Martą Fox (2000 r.), Krzysztofem Petkiem (2001 r.), Anną Onichimowską (2002 r.) oraz międzyszkolnych konkursach czytelniczych m.in. o Kubusiu Puchatku (2001 r.) – I miejsce zajął Jakub Konieczny z klasy II A (absolwent 2004/2005), literackich, plastycznych, recytatorskich. Koło Przyjaciół Biblioteki dla klas IV-VI prowadziła Małgorzata Godlewska (Łuba) i Małgorzta Spiegel (Wiśniewska, absolwentka SP4, klasa D, rok szkolny 1975/1976).

Pod koniec 1993 r. w bibliotece zamieszkał MOL – program komputerowy. Biblioteka jest 150 skomputeryzowaną biblioteką w Polsce, pierwszą w makroregionie.

W czerwcu 2004 r. w ramach obchodów Święta Polskiej Szkoły odbył się Festiwal Nauki, Kultury i Sportu.

Od 2005 r. biblioteka nosi imię Kubusia Puchatka.

W latach 2000-2008 strona internetowa biblioteki była prowadzona przez Annę Stypułkowską – nauczyciela informatyki i Joannę Wiaksę – nauczyciela bibliotekarza. W marcu 2005 r. witryna została laureatką ogólnopolskiego konkursu „Pokaż swoją dobrą stronę” zorganizowanego przez czasopismo „Biblioteka w Szkole”. (marzec 2005 r.)

W roku szkolnym 2006/2007 w konkursie „Witryna internetowa biblioteki szkolnej” zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zajęła II miejsce w województwie.

W Ogólnopolskim Konkursie ,,Najlepsze witryny internetowe bibliotek polskich” zorganizowanym pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy zajęła V miejsce kategorii szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2008/2009 biblioteka szkolna we współpracy z Samorządem Uczniowskim, Biblioteką Publiczną Oddziałem dla Dzieci w Zambrowie i Filią Biblioteki Pedagogicznej w Zambrowie otrzymały I miejsce w Konkursie Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Podlaskiego „Światowy Dzień Książek na Podlasiu”.

W latach 1963-2013 w bibliotece pracowali: Maria Drozdowska (kierowniczka), Wacława Mieczkowska, Zofia Nowowiejska (kierowniczka), Danuta Gogolewska (opiekun czytelni), Maria Bednarz, Krystyna Olszewska, Janina Aksamit (Staszewska), Jacek Kalupa, Jadwiga Tarnowska, Teresa Stypułkowska, Iwona Mojsa, Małgorzata Żochowska, Grażyna Jankowska, Małgorzata Ogonowska (Puchalska), Małgorzata Spiegel (Wiśniewska), Joanna Wiaksa.

Joanna Wiaksa
(nauczyciel bibliotekarz)

Skip to content