Przykłady ćwiczeń do pracy w domu

Przykłady ćwiczeń usprawniających różne funkcje, które można wykonywać z dzieckiem w domu.
Ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą oraz grafomotorykę  
 • Ćwiczenia równoważne (gra w klasy, stanie na jednej nodze, skoki na trampolinie, jazda na rowerze, hulajnodze);
 • Gimnastyka, podskoki;
 • Chód ze zmianą kierunku: po zygzakach, „ślimaku” i ósemce;
 • Zabawy dużą piłką, balonikami, kulami ugniecionymi z gazet, woreczkiem wypełnionym ryżem;
 • Budowanie konstrukcji z klocków;
 • Rzucanie do celu;
 • Rzucanie piłki w parach;
 • Zabawy stolikowe typu: pchełki, bierki, bilard stołowy, mistakos;
 • Wdrażanie do samodzielności podczas samoobsługi (mycia, ubierania, zapinania guzików, zamków błyskawicznych);
 • Włączanie dziecka w wykonywanie zajęć domowych typu: ugniatanie ciasta, odrywanie szypułek owoców, wykrawanie ciastek.
 • Rysowanie na tablicy jedną ręką lub obiema rękami;
 • Zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą lub oklejanie kartki plasteliną;
 • Lepienie z gliny lub plasteliny;
 • Marsz palców po stole w określonych kierunkach, bębnienie palcami;
 • Wydzieranie różnych kształtów, rwanie starej gazety;
 • Obrysowywanie szablonów;
 • Wycinanie z papieru: ciągłe po linii prostej, falistej, wycinanie form geometrycznych i konturów rysunków;
 • Wyklejanie konturów kawałkami porwanego papieru, materiałem, włóczką itp.;
 • Rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter;
 • Pogrubianie konturów rysunków;
 • Kolorowanie kredkami małych przestrzeni.
Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową
 • Składanie obrazków z części, układanie puzzli;
 • Dobieranie par jednakowych obrazków, np. gra w Piotrusia;
 • Wyszukiwanie różnic i podobieństw na obrazkach;
 • Układanie domina obrazkowego;
 • Różnicowanie figur geometrycznych;
 • Odtwarzanie układanek przestrzennych według wzoru;
 • Uzupełnianie braków na obrazkach;
 • Zabawy polegające na znalezieniu takiego samego kształtu na dwóch kartach, np. Dobble;
 • Rozpoznawanie danej litery wśród zestawu innych liter, np. w gazecie;
 • Szukanie takich samych wyrazów;
 • Zabawy zręcznościowe: toczenie, rzucanie, chwytanie różnych przedmiotów.
Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową
 • Odwzorowywanie różnych kształtów i obrazków wg wzoru;
 • Dyktanda graficzne;
 • Układanie klocków, patyczków, figur wg podanego wzoru;
 • Taniec – odtwarzanie figur tanecznych;
 • Zabawy polegające na naśladowaniu ruchów;
 • Przepisywanie wyrazów i zdań.
Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową
 • Rozpoznawanie odgłosów przyrody i otoczenia;
 • Zabawy ruchowe ze śpiewem;
 • Powtarzanie wystukiwanego rytmu;
 • Dzielenie wyrazów na sylaby, liczenie sylab;
 • Tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej sylaby czy głoski;
 • Podawanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach;
 • Wymienianie kolejnych głosek w wyrazach (należy pamiętać o tym, żeby spółgłoski wymawiać króciutko);
 • Tworzenie wyrazów rozpoczynających się od ostatniej głoski podanego wyrazu (np. kot – tulipan);
 • Tworzenie rymów do podanych wyrazów.
Ćwiczenia usprawniające orientację przestrzenną
 • Nazywanie części ciała, można wykorzystać różne wierszyki i piosenki, np. „Głowa, ramiona, kolana, pięty…” itp.
 • Orientacja w schemacie ciała: daj lewą rękę, tupnij prawą nogą itp.;
 • Chodzenie pod dyktando: idź 2 kroki do przodu, do tyłu, na lewo, w prawo;
 • Określanie kierunków na kartce i w przestrzeni;
 • Ćwiczenia graficzne: zaznacz kreską lewy róg, u góry narysuj chmurkę;
 • Zabawy ruchowe doskonalące orientację przestrzenną z wykorzystaniem ulubionej maskotki;
 • Zabawa w rzucanie papierową kulą zgodnie z poleceniem: góra, dół, prawa, lewa strona, za siebie, pod stół, na stół  itp.;
 • Poruszanie się zgodnie z instrukcją słowną np. stań na gazecie, stań przed gazetą, stań za gazetą, stań między gazetami;
 • Układanie przedmiotów zgodnie z instrukcją (pojęcia: nad, pod, za obok, między, na, w środku, wyżej, niżej );
 •  Zabawy konstrukcyjne, układanie klocków zgodnie z instrukcją.
Ćwiczenia usprawniające pamięć
Słuchową:
 • Powtarzanie zdań;
 • Powtarzanie usłyszanych ciągów cyfr;
 • Zabawa w echo;
 • Nauka na pamięć krótkich rymowanek, zagadek, wierszyków;
 • Wykonywanie czynności zgodnie z usłyszanym poleceniem (polecenia mogą być coraz dłuższe);
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące treści wysłuchanego opowiadania.
Wzrokową:
 • Zapamiętanie jak największej liczby elementów i szczegółów na obrazku;
 • Rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach elementów (zabawa Co się tu zmieniło? – prowadzący zabawę zmienia położenie lub zabiera jeden z przedmiotów leżących na stole);
 • Układanie obrazków w kolejności, w jakiej były wcześniej pokazywane;
 • Obejrzenie prostego obrazka, następnie narysowanie go z pamięci;

Skip to content