Przyjaciele Szkoły

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13.01.2020r. do grona PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
w roku szkolnym 2019/2020 dołączają:
Pani Justyna Kołakowska

Pani Justyna  od lat  wspiera naszą szkołę w jej licznych działaniach.

Przez 7 lat pełni obowiązki przewodniczącej Rady Rodziców. Opiniuje wiele decyzji ważnych dla społeczności szkolnej. Uczestniczy we wszystkich naszych uroczystościach. Jest osobą bardzo życzliwą naszej szkole, zawsze możemy na Nią liczyć.

Pani Justyna od początku jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Czwórki, które wspiera działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Corocznie aktywnie uczestniczy w integracyjnej imprezie rekreacyjno-sportowej „Czwartakiada”. Organizuje nagrody na loterię i zachęca innych rodziców  do aktywnego udziału w wydarzeniu.

Serdecznie dziękujemy za ofiarowane wsparcie i pomoc. Wierzymy, że dalsza współpraca przyniesie satysfakcję obu stronom.

Pan Tomasz  Duchnowski  

Pan Tomasz od kilku lat  wspiera finansowo naszą szkołę.

Nieodpłatnie przeprowadzał modernizację  budynku szkoły poprzez montaż rolet zaciemniających oraz wymianę drzwi do pracowni. Wspiera finansowo Stowarzyszenie Przyjaciół „Czwórki”.  Jego działania  w dużym stopniu poprawiły warunki pracy i nauki. Wpłynęły korzystnie na  estetykę pomieszczeń.

Pan Tomasz zakupił również profesjonalny sprzęt umożliwiający doskonalenie umiejętności pływackich uczniom, którzy uczęszczają na sekcję pływacką.

Bardzo cenimy takie wsparcie i serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.


Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14.01.2019r. do grona PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
w roku szkolnym 2018/2019 dołącza
Pan Krzysztof Krakowski

         Pan Krakowski od wielu lat wspiera naszą szkołę w jej licznych działaniach.

         Szczególną pomoc okazuje przy organizacji imprez sportowych. Od kilku lat jest sponsorem nagród w postaci medali, wręczanych uczestnikom Rodzinnych Czwartakiad – imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki.

         Pan Krzysztof  Krakowski, prowadząc działalność handlową, wspiera naszych sportowców, udzielając szeregu zniżek  przy zakupie zarówno sprzętu sportowego, jak i strojów.

         Pan Krzysztof jest osobą otwartą na nasze potrzeby i bardzo życzliwą, za co serdecznie dziękujemy. Wyrażamy również nadzieję na dalszą, owocną współpracę.


Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.01.2018r. do grona PRZYJACIÓŁ SZKOŁY w roku szkolnym 2017/1018 dołącza
Centrum Handlowo – Usługowe GREGOREK

Od lat wspierają naszą szkołę w jej licznych działaniach. Szczególną pomoc okazali przy organizacji konkursów i licznych imprez szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych.

  • Od siedmiu lat pomagają w organizacji finału Międzyszkolnego Konkursu English Expert. Zawsze możemy liczyć na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu.
  • Aktywnie wspierają działalność popołudniowej świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. Z ogromną życzliwością i zrozumieniem przekazują dzieciom i ich rodzinom produkty spożywcze. Zawsze pamiętają o Dniu Dziecka obdarowując naszych wychowanków słodyczami oraz artykułami papierniczymi.
  • Od dwóch lat są fundatorami nagród książkowych w szkolnym oraz Powiatowym Konkursie Piosenki Integracyjnej. Zmagania muzyczne dzieci niepełnosprawnych cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego oferowana pomoc jest tak ważna.
  • Od lat wspierają organizację Powiatowego Festiwalu Piosenki Świątecznej pod hasłem „Niech Gwiazdka w Sercu Rok Cały Trwa”.

Społeczność uczniowska i Rada Pedagogiczna docenia duże zaangażowanie właścicieli Centrum Handlowego GREGOREK w życie naszej placówki i zrozumienie jej potrzeb. Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą współpracę.


Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16.01.2017r. do grona PRZYJACIÓŁ SZKOŁY w roku szkolnym 2016/2017 dołączają:
Państwo Agata i Bogumił Dybowscy

– od lat wspierają naszą szkołę w jej licznych działaniach.

Szczególną pomoc okazali przy organizacji imprez sportowych. Wielokrotnie zapewnili transport na zawody i turnieje. Byli fundatorami nagród w szkolnych konkursach wiedzy sportowej dla uczniów klas IV – VI oraz turniejach piłki nożnej rozgrywanych na boisku Orlik 2012. Co roku uczestniczą i sponsorują rodzinną Czwartakiadę, promującą aktywne formy wypoczynku na świeżym powietrzu.

Państwo Dybowscy wspierają również akcje charytatywne, w których biorą udział nasi wychowankowie. Ufundowali napoje i słodycze na turniej sportowy, rozgrywany w szkole w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktywnie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Anioły ze Szkoły” którą rozpropagowali uczniowie Samorządu Uczniowskiego. Adoptowali chorego, bezdomnego pieska i zapewnili mu opiekę i przyjazny dom.

Wspomagają również działania świetlicy szkolnej dostarczając artykuły papiernicze i różne przybory, które umożliwiają rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty prowadzonych zajęć.

Za tę piękną postawę dziękujemy i wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę.

Pan Dariusz Pęski

– absolwent naszej szkoły, od kilku lat w różnorodny sposób wspiera działalność placówki.

Dzięki pozyskanym od niego środkom finansowym mogliśmy wzbogacić wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Poświęcając swój wolny czas dokumentuje ważne wydarzenia z życia szkoły: Dzień Patrona, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie Klas Pierwszych i wiele innych. To dzięki jego pracy dysponujemy profesjonalnie wykonanymi zdjęciami laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz wzorowych uczniów, które eksponujemy w gablotach na korytarzach szkolnych. Nieodpłatnie wykonane zdjęcia wzbogacają wpisy w kronikach szkoły i samorządu uczniowskiego oraz galerię na stronie internetowej szkoły.

Pan Darek jest osobą otwartą na nasze potrzeby i niesłychanie życzliwą za co serdecznie mu dziękujemy. Cieszymy się, że grono Przyjaciół Szkoły powiększy się o kolejnego absolwenta SP 4.


Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18. 01. 2016r. do grona PRZYJACIÓŁ SZKOŁY w roku szkolnym 2015/2016 dołączają:
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMBROWIE
ZAKŁAD KARNY W CZERWONYM BORZE

Bank Spółdzielczy w Zambrowie jest firmą, która nie odmówiła nigdy naszym prośbom o pomoc i wsparcie. Dofinansowywała imprezy dla dzieci z klas integracyjnych oraz wycieczki szkolne. Dzięki jej zaangażowaniu mogliśmy nagradzać upominkami uczestników zawodów i konkursów. Otrzymane środki finansowe pomogły doposażyć szkołę w nowoczesny sprzęt, chociażby w postaci tablicy interaktywnej czy też telewizora. Wspólnie z nią uczyliśmy naszych uczniów zasad ekonomii.

Już od ponad 10 lat funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze aktywnie współpracują z wychowawcami świetlicy popołudniowej. Na przestrzeni tych lat podjęli wiele bardzo cennych działań. Wielokrotnie uczestniczyli w organizacji zabaw karnawałowych, zapewniając oprawę muzyczną oraz przygotowując paczki ze słodyczami dla dzieci i paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych. Wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego dwukrotnie zorganizowali Dni Sportu Szkolnego. Od 2014 roku funkcjonariusze przywożą dużą „Paczkę z paki”. Jej słodka zawartość, to nagrody wręczane wychowankom za udział w licznych konkursach i zabawach organizowanych podczas karnawałowych spotkań.

Liczymy na dalszą równie owocną współpracę


W roku szkolnym 2014/2015 do grona Przyjaciół Szkoły dołączyły kolejne osoby. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16.01.2015 r. tytuł ten otrzymali:
Państwo Grażyna i Bogdan Kaczyńscy

– wspierają finansowo naszą szkołę. Dzięki ich pomocy możliwe było wzbogacenie wyposażenia świetlicy szkolnej. Uczniowie uczą się i poznają świat, wykorzystując nowoczesne środki audiowizualne. Wzbogacają swoją wiedzę i kształtują różnorodne umiejętności w sposób atrakcyjny dla ucznia, co jest szczególnie ważne na pierwszym etapie kształcenia.

Mogliśmy zawsze liczyć na pomoc Państwa Kaczyńskich, także przy organizacji innych akcji i imprez szkolnych. Za tę piękną postawę dziękujemy i wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę.

Państwo Grażyna i Jacek Piórkowscy

– od wielu lat wspierają naszą szkołę w jej licznych działaniach. Sponsorowali zakup środków dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych. Od 2009 roku są fundatorami drugiej nagrody w kilku kategoriach wiekowych – Zambrowskiego Międzyszkolnego Konkursu „English Expert”.

Mimo, że mieszkają w innej dzielnicy miasta, bezinteresownie wspierają właśnie naszą szkołę, za co jesteśmy wdzięczni i serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca przyniesie satysfakcję dla obu stron, a nasi uczniowie odnosząc sukcesy w kolejnych konkursach potwierdzą sens takich działań.


Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20.02.2014r. zaszczytny tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymali:
Państwo Krystyna i Wojciech Jastrzębscy

– od wielu lat są szczególnie zaangażowani w życie szkoły. Wspierają nas w organizacji różnorodnych imprez i uroczystości. Angażują się w akcje charytatywne, kształtując u naszych wychowanków postawy życzliwości wobec drugiego człowieka. Pomagają nam zawsze, nawet teraz, gdy ich dzieci opuściły mury naszej szkoły. To szczególnie cenne, że wokół nas są osoby tak życzliwe, na które zawsze możemy liczyć. Wierzymy, że nasza współpraca zaowocuje w kolejnych latach wieloma wspólnymi projektami a podjęte działania przyniosą oczekiwane efekty.

Pan Eugeniusz Kaczyński

– od szeregu lat wspiera zambrowskie placówki oświatowe, w tym również naszą szkołę. Dzięki jego ofiarności najlepsi uczniowie otrzymują cenne nagrody rzeczowe: sprzęt audiowizualny, sportowy, książki i inne upominki. Wartościowe nagrody otrzymują także młodzi ludzie zaangażowani w działalność społeczną i charytatywną, wyróżniający się nienagannym zachowaniem, będący wzorem dla innych. Wspieranie takich postaw jest bardzo motywujące dla całej społeczności uczniowskiej. Od bieżącego roku szkolnego Pan Kaczyński jest fundatorem stypendium dla ucznia, którego rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Cenimy takie wsparcie i dziękujemy w imieniu wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Pan Leszek Korytkowski

– jest absolwentem naszej szkoły. Gdy był uczniem „Czwórki”, jego rodzice bardzo angażowali się w życie klasy i placówki. Przez wiele lat sponsorowali obiady dzieciom potrzebującym pomocy. Wspierali finansowo świetlicę i bibliotekę szkolną. Tą dobrą tradycję kontynuuje ich syn. To rodzice przekazali mu te wspaniałe wzorce. Od dwóch lat Pan Leszek opłaca obiady naszym uczniom. W tym roku spełnił mikołajkowe marzenie jednej z uczennic. Jego empatyczna postawa sprawia, że na twarzach dzieci pojawia się uśmiech, a to jest największe i najwspanialsze podziękowanie za bezinteresowną pomoc. Chcielibyśmy, aby nasi absolwenci czuli więź ze szkołą, a Pan Leszek przejawia to w sposób szczególnie szlachetny. Dziękujemy mu za to z całego serca.

Przyjaciele Szkoły otrzymali statuetki w kształcie złotego serca, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.


Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 11.02.2013 r. przyznano zaszczytny tytuł „Przyjaciela Szkoły” trojgu rodzicom naszych uczniów:
Pani Dorocie Dzwonkowskiej
Pani Agnieszce Wierzbickiej
Panu Krzysztofowi Chrupkowi

Państwo są szczególnie zaangażowani w życie szkoły. Wspierają nas w planowaniu pracy, realizacji międzynarodowych projektów, ogólnopolskich programów, w organizacji życia kulturalnego – imprez i uroczystości szkolnych, w prowadzeniu gromady zuchowej, koła teatralnego.

Bardzo cenimy wydatną pomoc finansową, wzbogacającą wystrój i wyposażenie pracowni przedmiotowych. Działania takie podnoszą komfort pracy uczniów i nauczycieli.

Doceniamy zaangażowanie w organizację i przeprowadzanie akcji charytatywnych, kształtujących wśród uczniów poczucie potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wspieranie szkoły w pobudzaniu u wychowanków uczuć patriotycznych poprzez udział w miejskich i szkolnych uroczystościach patriotyczno-religijnych.

Doceniamy Państwa inicjatywy i poniesiony trud. Wyrażamy przekonanie, że zaowocują one mądrością i szlachetnością naszych wychowanków.

Przyjaciele Szkoły otrzymali z rąk Pana Dyrektora pamiątkowe dyplomy a od zebranych gości i młodzieży gromkie brawa. Mamy nadzieję, że grono naszych Przyjaciół z roku na rok będzie coraz liczniejsze.

Skip to content