Mistrz dobrego zachowania

W roku szkolnym 2001/2002 zainicjowany został konkurs pod hasłem “Złota 10 – Mistrza Dobrego Zachowania”. Organizatorami tego konkursy są p. Cecylia Łagutowska – pedagog szkolny, p. Dorota Sadowska – nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych.

Warunki konkursu:
 1. Konkurs odbywa się na dwóch poziomach: klasy I -III i klasy IV – VII”.
 2. Każda klasa układa razem z wychowawcą “Poradnik ABC – dobrego zachowania”.
 3. Układając poradnik klasa uwzględnia:
  • kulturę osobistą ucznia,
  • stosunek do obowiązków szkolnych,
  • aktywność.
 4. Przygotowane poradniki dostarczane są do końca października
 5. Organizatorzy konkursu oraz przedstawiciele samorządu szkolnego wybierają najlepszy “Poradnik ABC – dobrego zachowania”, który zostaje wprowadzony w życie każdej klasy.
 6. Wychowawca wraz z zespołem klasowym raz w miesiącu ocenia stosowanie się każdego ucznia do regulaminu.
 7. Na początku czerwca wyłaniana jest “Złota 10 – Mistrza dobrego zachowania”.
Przykładowy
PORADNIK ABC – DOBREGO ZACHOWANIA
 1. Kultura osobista ucznia.
  • Okazuj szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły.
  • Bądź życzliwy i koleżeński wobec innych uczniów.
  • Nie dokuczaj słabszym.
  • Nie używaj argumentów siłowych w sprawach konfliktowych.
  • Nie używaj wulgarnych słów.
  • Nie niszcz mienia szkolnego ani rzeczy innych uczniów.
  • Miej odwagę przyznać się do popełnionych błędów.
  • Szanuj słowo i przekonania innych.
  • Zgodnie pracuj w grupie.
  • Zachowuj bezpieczeństwo i rozwagę w każdej sytuacji, np. na korytarzu, na boisku, … .
  • Dbaj o wygląd estetyczny swojej klasy i szkoły.
  • Kulturalnie zachowuj się poza szkołą.
  • Nie ulegaj nałogom.
 2. Stosunek do obowiązków szkolnych
  • Systematycznie uczęszczaj na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
  • Punktualnie przychodź na lekcje.
  • Przynoś usprawiedliwienia po każdej nieobecności.
  • Systematycznie przygotowuj się do każdych zajęć.
  • Starannie prowadź zeszyty przedmiotowe.
  • Zmieniaj obuwie zgodnie z zaleceniami szkoły.
 3. Aktywność
  • Bierz aktywny udział w zajęciach lekcyjnych.
  • Dokładnie i odpowiedzialnie wykonuj powierzone obowiązki.
  • Bierz udział w konkursach przedmiotowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
  • Wykonuj prace dla chętnych z poszczególnych przedmiotów.
  • Aktywnie uczestnicz w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole.

Rokrocznie jest więc wybierana “Złota 10 – Mistrza dobrego zachowania”

“Mistrzowie Dobrego Zachowania” w roku szkolnym 2018/2019
KLASY I

I a – Aleksandra Suska
I b – Wiktoria Gosk
I c – Alicja Arcichowska
I d –Anna Kuleszczyk

KLASY II

II a – Małgorzata Deskiewicz
II b – Adrianna Ratyńska
II c – Pola Korpalska
II d – Alina Denkiewicz
II e – Amelia Święczkowska
II f – Lena Zalewska

KLASY III

III a – Polina Kovalenko
III b – Anna Pruszyńska

KLASY IV

IV a – Maria Kulesza
IV b – Kamil Pękała
IV c – Patrycja Włodkowska
IV d –Adam Krajewski
IV e – Magdalena Arasim
IV f – Alicja Jastrzębska
IV g – Julia Libuda

KLASY V

V a – Kamil Kossakowski
V b – Amelia Wnorowska
V c – Kacper Pabich
V d – Amelia Kalinowska
V e – Malwina Gosk
V f – Oliwia Stepczyńska

KLASY VI

VI a – Karolina Leśniewska
VI b – Lidia Rogaczewska
VI c – Igor Wądołowski
VI d – Klaudia Kurant

KLASY VII

VII a – Aleksandra Olszewska
VII b – Hubert Sakowicz
VII c – Dominika Cichowska
VII d – Zofia Stefanowicz

KLASY VIII

VIII a – Natalia Miros
VIII b – Dominika Kowalczyk
VIII c – Laura Łuniewska
VIII d – Klaudia Kurant

Skip to content