Sześćdziesiąt lat minęło…

Tak, tak, w tym roku nasza szkoła obchodziła 60-lecie istnienia. Jubileusz skłonił nas do refleksji nad mijającym czasem. Z tej okazji podjętych zostało wiele aktywności mających na celu przywołanie wspomnień, poznanie szkoły, swojego patrona oraz zintegrowania się.

Jeszcze do zeszłego roku szkolnego Czwórka była największą placówką edukacyjną w Zambrowie. Na dzień dzisiejszy do szkoły uczęszcza 735 uczniów uczących się w 31 oddziałach klasowych, w tym utworzonych zostało 8 oddziałów integracyjnych. Szkoła również otworzyła swoje drzwi dla obcokrajowców z Ukrainy i Wietnamu.

Z okazji 60-lecia szkoły odbyło się szereg akcji rocznicowych. Wśród nich znalazł się konkurs na nazwę “Sześciu dębów” – drzewo zostało ufundowane przez Burmistrza. Pierwsze miejsce otrzymała propozycja klasy Vb, która zaproponowała następujące nazwy: Dąb od Pana Burmistrza – Dąb Gospodarności, Dąb od Dyrekcji – Dąb Satysfakcji, Dąb od Rodziców – Dąb Wdzięczności, Dąb od Pracowników – Dąb Spełnienia, Dąb od uczniów – Dąb Marzeń, Dąb od Przyjaciół Szkoły – Dąb Wspomnień.

Ponadto szkoła świętowała poprzez następujące akcje: Sztafeta 60×60, pocztówki na 60-lecie od szkół z różnych miast, które również mają w nazwie Szkoła Podstawowa nr 4, konkurs plastyczny “Moja szkoła”, konkurs matematyczny “60 zadań na 60-lecie”, a także wystawa pamiątek i zdjęć od początku działania szkoły. Został także utworzony specjalny padlet, w którym nasi absolwenci, uczniowie, emerytowani pracownicy oraz klasy mogą złożyć życzenia dla Czwórki (link do padletu).

Uwieńczeniem przeprowadzonych działań był apel zakończony częścią artystyczną, który odbył się 20 października 2023 r. Zamysłem było podsumowanie całokształtu pracy szkoły, kadry nauczycielskiej, jak i organów społecznych, które nas wspierają na co dzień.

Gości przybyłych na uroczystość przywitał Samorząd Uczniowski, który przygotował  własnoręcznie wypieczone pierniczki ozdobione lukrową tarczą szkoły. Otwarcie uroczystości rozpoczęło się od najważniejszych symboli wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania Hymnu Państwowego. Na wstępie Ryszard Świderski –  dyrektor szkoły, powitał szerokie grono przybyłych gości:

 • przedstawicieli samorządu Miasta Zambrów: Kazimierza Dąbrowskiego Burmistrza, Adama Libudę – zastępcę, Jacka Olszewskiego – przewodniczącego, Jolantę Gronostajską – sekretarza miasta, Annę Sadowską – skarbnika, Beatę Bernatowicz – zastępcę naczelnika ds. oświaty
 • Martynę Polkowską – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Ks. Roberta Zielińskiego – proboszcza parafii Ducha Świętego
 • Przyjaciół szkoły:
  • Płk Zbigniewa Jankowskiego i mjr Leszka Michałowskiego – ZK Czerwony Bór,
  • Elżbietę Oleksiak i Adama Kowalewskirgo – BS Zambrów           
  • Leszka Korytkowskiego,      
  • Bogumiła i Agatę Dybowskich,       
  • Wojciecha Jastrzębskiego,    
  • Grażynę i Bogdana Kaczyńskich,    
  • Agnieszkę Wierzbicką,         
  • Dariusza Pęskiego     
  • Krzysztofa Chrupka.
 • przedstawicieli zambrowskich placówek oświatowych – dyrektorów szkół i przedszkoli – Bożenę Przeździecką, Andrzeja Szeligowskiego, Elżbietę Jakubiak, Kazimierę Kropiewnicką, Elżbietę Bieńkowską, Anną Białą
 • Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – Martę Konopkę
 • Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – Barbarę Grabowską
 • Emerytowanych pracowników oraz byłego dyrektora szkoły Janusza Zielińskiego
 • Rodziców i Prezydium Rady Rodziców
 • uprzednich wicedyrektorów – Zofię Ożlańską i Dariusza Grabowskiego
 • Pracowników szkoły, rodziców, uczniów i media.

W dalszej części został zaprezentowany film przygotowany przez TV Czwórka –  szkolną telewizję. W filmie znalazły się wywiady z byłymi i obecnymi nauczycielami, a także z absolwentami szkoły, którzy przybliżyli nam jak wyglądała szkoła kiedyś. 

Część artystyczna, która była kolejnym etapem, ukazała nie tylko talenty naszych uczniów ale i absolwentek, które upoiły wszystkich utworem Zbigniewa Wodeckiego “Lubię wracać…”.

Na koniec głos zabrali przybyli goście: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka, przedstawiciele Rady Rodziców z Justyną Kołakowską jako przewodniczącą a także przedstawiciele miejskich placówek oświatowych. Nasi goście nie tylko złożyli życzenia ale i przekazali na ręce Dyrektora kwiaty, książki które wzbogaciły bibliotekę szkolną. Natomiast samorząd Miasta Zambrów ufundował koszulki dla Wolontariatu. W podziękowaniu nasi goście otrzymali fotoksiążkę z ostatniego 10-lecia oraz widokówki z wizerunkiem szkoły i podziękowaniami.

Serdecznie dziękujemy za przybycie w tak ważnym dla nas dniu.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, społeczność uczniowska.

Zredagowała
Katarzyna Knapkiewicz

Galeria zdjęć
fot. Dariusz Pęski
Skip to content