Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 5 października 2023r. odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. W tym roku do ślubowania przystąpiło aż 109 pierwszoklasistów z pięciu klas.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły pan Ryszard Świderski, który przywitałpierwszaków, ich rodziców oraz wychowawców klas pierwszych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewano hymn państwowy. Uczniowie każdej klasy zaprezentowali przygotowane na tę uroczystość wiersze i piosenki. Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie pan dyrektor specjalnym ołówkiem pasował dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Wicedyrektor pani Aldona Wiśniewska wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie wszyscy odśpiewali pieśń szkoły. Znalazł się również czas na pamiątkowe zdjęcia oraz odwiedziny szkolnej maskotki – Sowy Broni.

Serdecznie dziękujemy pani Elżbiecie Wojtkowskiej za piękną dekorację oraz pani Katarzynie Nita – Murawskiej odpowiedzialnej za oprawę muzyczną i przygotowanie chóru szkolnego.

Pierwszoklasistów do ślubowania przygotowali:

  • Grażyna Kołakowska – wychowawca klasy I Awraz z nauczycielem wspierającym panią Agnieszką Leśniewską
  • Magdalena Śledziewska – wychowawca klasy I Bwraz z nauczycielem wspierającym panią Justyną Niewińską
  • Urszula Rzodkiewicz – wychowawca klasy I C
  • Elżbieta Glińska – wychowawca klasy I D
  • Łukasz Dębowski – wychowawca klasy I E

Ten dzień na długo zostanie w naszych wspomnieniach i sercach.

Łukasz Dębowski
Magdalena Śledziewska
Justyna Niewińska

Klasa I A

Wychowawca: Grażyna Kołakowska
Nauczyciel wspierający: Agnieszka Leśniewska

Klasa I B

Wychowawca: Magdalena Śledziewska
Nauczyciel wspierający: Justyna Niewińska

Klasa I C

Wychowawca: Urszula Rzodkiewicz

Klasa I D

Wychowawca: Elżbieta Glińska

Klasa I E

Wychowawca: Łukasz Dębowski

Skip to content