eTwinning: nowy przedmiot w szkole i międzynarodowa przygoda uczniów zambrowskiej “Czwórki”

W obecnych czasach edukacja przechodzi dynamiczne zmiany, dostosowując się do potrzeb nowoczesnych uczniów. Jednym z ciekawych projektów wdrożonych w polskich szkołach w tym roku szkolnym jest inicjatywa tworzenia Klas Patronackich, w których wprowadzono nowy przedmiot szkolny – eTwinning.

Ten nowoczesny przedmiot, włączony do ramowego planu nauczania jako dodatkowe zajęcia edukacyjne, znajduje swoje odzwierciedlenie na świadectwie ucznia. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania, które kreatywnie i efektywnie wykorzystują najnowsze narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Co więcej, te działania są realizowane we współpracy z innymi szkołami z Europy, co otwiera przed uczniami szerokie możliwości nawiązywania nowych przyjaźni, zrozumienia innych kultur i tradycji oraz rozwijania umiejętności międzynarodowej komunikacji.

Klasa IVd w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie jest jedną z 18 Klas Patronackich w Polsce, które wprowadziły nowy przedmiot eTwinning. Program nauczania tego innowacyjnego przedmiotu w zambrowskiej „Czwórce” został opracowany przez nauczycielkę języka angielskiego, Barbarę Głuszcz. Jednym z kluczowych elementów tego programu jest uczestnictwo w międzynarodowym projekcie “The Whispering Mirror”, w którym czwartoklasiści współpracują z rówieśnikami z Grecji. To fascynująca okazja do dzielenia się z nimi doświadczeniami i rozwijania wspólnie kluczowych umiejętności. Projekt posiada własną przestrzeń TwinSpace, darmową bezpieczną platformę, do której dostęp mają tylko uczestniczący w nim nauczyciele i uczniowie z obu krajów. Działania projektowe nie tylko wspierają zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin i rozwijanie umiejętności językowych, ale także promują kształtowanie kompetencji społecznych. Dzieci uczą się, jak pracować zespołowo, zarówno w grupach klasowych, jak i też międzynarodowych, wykazywać się empatią oraz radzić sobie w trudnych sytuacjach. To znacznie więcej niż zwykła nauka – to nabieranie umiejętności przydatnych w życiu. Wprowadzenie eTwinning jako osobnego przedmiotu stanowi przełom w nowoczesnej edukacji, doskonale dostosowując się do współczesnych wyzwań. To innowacyjne podejście znalazło wsparcie w osobie Burmistrza Miasta Zambrów, Kazimierza Dąbrowskiego, który przekazał dodatkowe środki finansowe na jego rozwijanie. Projekt ten został uruchomiony w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie dzięki inspiracji dyrektora szkoły, Ryszarda Świderskiego, który dostrzegł potencjał programu eTwinning i aktywnie odpowiedział na inicjatywę Krajowego Biura eTwinning. Dzięki zaangażowaniu szkoły oraz wsparciu władz miasta, uczniowie Klasy Patronackiej mają możliwość uczestniczenia w fascynującym przedsięwzięciu, które pozwala im zdobywać doświadczenie i umiejętności, które są istotne w dzisiejszym globalnym społeczeństwie oraz przygotowuje ich do przyszłej kariery zawodowej i życia społecznego.

eTwinning: nowy przedmiot w szkole
Skip to content