MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

 

PODZIĘKOWANIE

 

 
 

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Zambrów

Panu Kazimierzowi D±browskiemu

za pomoc w realizacji projektu

„Podaj Dobro Dalej”.

 

Opiekunowie i wolontariusze

Szkolnego Koła Wolontariatu SP4