MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

 
  KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 2

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 3