MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA

 

WYDARZENIA KULTURALNE

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

MODEL ABSOLWENTA

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN  ZMIANY OBUWIA

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH

OGÓLNE KRYTERIA
WYSTAWIANIA OCEN

WYMAGANIA PROGRAMOWE
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Z MATEMATYKI W KLASIE VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Z PRZYRODY

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z HISTORII W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z HISTORII W KLASIE VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNIKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z RELIGII

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE PRZERW

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO 2016/2017

GODZINOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
(DZWONKI) 
 

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PODRĘCZNIKÓW

 

 

 

 

WZOROWI UCZNIOWIE


 

(średnia ocen ≥ 5,00 oraz wzorowe zachowanie

zgodnie z wynikami klasyfikacji w roku szkolnym 2016/2017)

 

 
 

 

        KLASA IV A

       
        Maja Plona          
KLASA IV B
     
    Szymon Krajewski   Małgorzata Milewska      Julia Małach   Maja Dworakowska    
KLASA IV C
    Kinga Jastrząb   Zuzanna Leśniewska   Maria Matusiak   Igor Wądołowski    
KLASA IV D

  Aleksandra Poźniak  

 

Wiktoria Choromańska   Klaudia Krajewska   Gabriela Przestrzelska
     
Katarzyna Kurant  

 

Kacper Kalinowski   Dawid Kotowski
KLASA V B
   
Karolina Grodzka   Przemysław Grodzki   Hubert Sakowicz  

 

               
KLASA V C
   
  Lidia Czajkowska

Anna Dębek  

 

Marlena Dietrich    
   
Szymon Świerżewski   Dominika Cichowska   Jan Błażuk
   

KLASA V D

 

 

Bartosz Białokoziewicz Aleksandra Choińska

Zofia Stefanowicz

KLASA VI A

     

Alicja Gosiewska  

 

Elżbieta Maria Gosk

 

Szymon Woroszyło

     

Natalia Miros

     

Aleksandra Grabowska

 

 

KLASA VI B

 

     

Aleksandra Rosiak

 

Julia Truchel

 

 

KLASA VI C

 

 

Dominika Zawistowska

 

 

KLASA VI D

 

 

  Jan Krajewski

Zofia Milewska

 

 


LAUREACI ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


LAUREACI ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


WYKAZ ABSOLWENTÓW SP 4
W LATACH

1963/1964
2011/2012

ABSOLWENCI
ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

ABSOLWENCI
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

ABSOLWENCI
ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


ABSOLWENCI
ROKU SZKOLNEGO 2012/2013


ZNANI ABSOLWENCI
SP 4

 

WZOROWI UCZNIOWIE
 ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

WZOROWI UCZNIOWIE
 ROKU SZKOLNYM 2014/2015


WZOROWI UCZNIOWIE
 ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

WZOROWI UCZNIOWIE
 ROKU SZKOLNYM 2012/2013