MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

 

MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

MODEL ABSOLWENTA

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN  ZMIANY OBUWIA

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH

OGÓLNE KRYTERIA
WYSTAWIANIA OCEN

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE PRZERW

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO 2019/2020

GODZINOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
(DZWONKI) 
 

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PODRĘCZNIKÓW

 

   

WZOROWI UCZNIOWIE


(średnia ocen ≥ 5,00 oraz wzorowe zachowanie

zgodnie z wynikami klasyfikacji w roku szkolnym 2018/2019

 


 


LAUREACI ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


LAUREACI ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

LAUREACI ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


LAUREACI ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


WYKAZ ABSOLWENTÓW SP 4
W LATACH

1963/1964
2011/2012

ABSOLWENCI
ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

ABSOLWENCI
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

ABSOLWENCI
ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


ABSOLWENCI
ROKU SZKOLNEGO 2012/2013


ZNANI ABSOLWENCI
SP 4


WZOROWI UCZNIOWIE
 ROKU SZKOLNYM 2016/2017


WZOROWI UCZNIOWIE
 ROKU SZKOLNYM 2015/2016


WZOROWI UCZNIOWIE
 ROKU SZKOLNYM 2014/2015


WZOROWI UCZNIOWIE
 ROKU SZKOLNYM 2013/2014


WZOROWI UCZNIOWIE
 ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 KLASA IV A

Anna Wądołowska Oliwier Schaffner Małgorzata Śledziewska
 

KLASA IV B

Maria Grabowska Natalia Choromańska Oliwia Krajewska
Aleksandra Miros Wiktoria Murawska Kamil Pękała
 

KLASA IV D

Julia Zimnoch
 

KLASA IV E

Magdalena Arasim Artur Dołęgowski
 

KLASA IV F

Amelia Tymińska Amelia Wiśniewska

KLASA IV G

Magdalena Bobryk
 

KLASA V D

Miłosz Dybowski Szymon Dzieniszewski Jakub Jarnicki
Julia Przeździecka Oliwia Walulik Julia Wieczorek

KLASA V E

Gabriel Lutostański

KLASA VI B

Maja Dworakowska

Julia Małach

Małgorzata Milewska

Szymon Krajewski

KLASA VI C

Kinga Jastrząb

KLASA VI D

Wiktoria Choromańska

Klaudia Krajewska

Katarzyna Kurant

Gabriela Przestrzelska

Aleksandra Poźniak

KLASA VII B

Karolina Grodzka

Przemysław Grodzki

Mateusz Tatko

KLASA VII C

Lidia Czajkowska

Anna Dębek

KLASA VII D

Bartosz Białokoziewicz

Jan Błażuk