MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

REGULAMIN  ZMIANY  OBUWIA

 

 
 

1. Zmiana obuwia w szkole jest obowiązkowa.

2. Kapcie obowiązują przez cały rok szkolny.

3. W okresie jesienno – zimowym tj. od 1 listopada do 21 marca dopuszcza się noszenie ,, halówek” i tenisówek.

4. Samorząd Uczniowski sprawdza zmianę obuwia raz w tygodniu.

5. Nazwiska uczniów niezmieniających obuwia na początku każdego miesiąca będą przekazywane wychowawcom klas w celu wyciągnięcia konsekwencji zgodnych z kryteriami oceniania zachowania.

6. Przyjmuje się zwolnienie z obowiązku zmiany obuwia uczniów, którzy muszą chodzić w obuwiu ortopedycznym.

7. Wszyscy uczniowie klas I-VI zobowiązani są do pozostawiania obuwia w workach (lub reklamówkach). Należy je zawieszać na haczykach. Buty nie mogą stać na podłodze.