MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

REGULAMIN  DYŻURÓW  UCZNIOWSKICH 

NA  KORYTARZU

 

 
 

1.       Zadaniem  dyżurujących uczniów jest obserwowanie zachowania uczniów na korytarzu, w razie  zaistnienia sytuacji problemowej zgłaszają ją do dyżurującego  nauczyciela.

2.     Dyżurujący uczniowie samodzielnie nie interweniują.

3.     Dyżur pełniony jest na I i II długiej przerwie do pierwszego dzwonka.

4.     Na krótkich przerwach dyżurujemy w miarę możliwości na korytarzach w pobliżu sal, w których  odbywają  się lekcje.

5.     Dyżurni noszą identyfikatory.

6.     Klasa dyżurująca odpowiada za identyfikatory.  Po tygodniu przekazuje je opiekunowi SU lub przewodniczącej SU.

7.     Dyżur danej klasy trwa  tydzień.

8.     Uczniowie wraz z wychowawcą ustalają nazwiska  uczniów pełniących dyżur.

9.     Dyżur jest pełniony na:

• parterze, I i II piętrze  w budynku nauczania systematycznego

• parterze, I i II piętrze w budynku nauczania  zintegrowanego

• łączniku.

10.                       Uczniowie dobrze pełniący dyżur na korytarzu otrzymują uwagi pozytywne od wychowawcy