MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

TV Czwórki


O NAS

 

 
 

         Szkolne Koło Dziennikarskie „TV Czwórka” oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w połowie września 2016 roku. Zrzesza zainteresowanych pisaniem, redagowaniem tekstów i fotografią młodych animatorów kultury i dziennikarzy, nieustannie poszukując też nowych członków, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania.

Opiekunem Szkolnego Koło Dziennikarskiego jest p. Patrycja Matyjas

Montażem filmów i oprawą zajmuje się p. Edyta Kossakowska-Wołpiuk

Młodzi redaktorzy to :

         Magdalena Bobryk

         Patryk Chankowski

         Michał Dąbrowski

         Roksana Jadwiga Dąbrowska

         Mateusz Kacprzyk

         Aleksander Kamiński

         Klaudia Komiażyk

         Gabriel Lutostański

         Natalia Myszko

         Julia Pogroszewska

         Julia Romanowska

         Aleksandra Rosiak

         Wiktoria Sobieska

         Damian Wilaszek

 

            Program Szkolnego Koło Dziennikarskiego nawiązuje do zagadnień medialnych występujących w programach nauczania, rozwijając je i poszerzając ich zakres.  Aktywne uczestnictwo w działalności Szkolnego Kola Dziennikarskiego daje możliwość rozbudzenia w uczniach pasji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności oraz praktycznego ich wykorzystania dzięki współtworzeniu artykułów, które umieszczone zostaną na szkolnej stronie internetowej, kanale szkolnej telewizji „TV Czwórka” i na specjalnym do tego stworzonym profilu na Facebooku.  Współpraca ze Szkolnym Kołem Dziennikarskim to również możliwość rozwijania samodzielnego i krytycznego myślenia, inspirowanie do aktywności twórczej oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole.

Cele szczegółowe SKD:

        zdobycie ogólnej wiedzy na temat komunikacji medialnej,

        zapoznanie młodzieży z głównymi zadaniami współczesnego dziennikarstwa,

        definiowanie i stosowanie metod zdobywania informacji,

        opanowanie przez uczniów podstaw sztuki dziennikarskiej i praktyczne jej wykorzystanie,

        nabycie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami publicystycznymi,

        kształcenie umiejętności komunikowania się,

        rozbudzanie zdolności redakcyjnych uczniów,

        doskonalenie sprawności językowej i dbałość o kulturę słowa,

        zapoznanie uczniów z tworzeniem oraz funkcjonowaniem redakcji prasowej,

        przybliżenie pojęć etyki dziennikarskiej, obiektywizmu, kultury osobistej,

        rozbudzanie kreatywności oraz poczucia własnej wartości,

        wykorzystywanie technologii informatycznej do tworzenia tekstów,

        wdrażanie do aktywnej pracy w zespole,

        rozwijanie pozytywnych cech u młodego człowieka takich jak: tolerancja, życzliwość,

        szacunek dla pracy innych, odpowiedzialność, rzetelność,

        pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa i animacji życia szkolnego,

        promowanie szkoły w środowisku poprzez artystyczne działania i umiejętność przedstawiania ich.