Stypendia z projektu „Dobry start w przyszłość”

Dyrekcja szkoły informuje o możliwości składania wniosków o stypendium na kolejny rok działania projektu „Dobry start w przyszłość”.

Wnioski o stypendium  można pobrać ze strony internetowej szkoły lub uzyskać w sekretariacie. Wypełnione wnioski należy składać lub przesłać do  sekretariatu szkoły od  24 listopada do 3 grudnia 2021r. Wszelkie informacje o warunkach uzyskania stypendium zawiera regulamin programu stypendialnego dostępny na stronie  internetowej szkoły.

Ryszard Świderski

Skip to content