Stypendia – przypomnienie

Dyrekcja szkoły ponawia  informację o możliwości składania wniosków o stypendium na kolejny rok działania projektu „Dobry start w przyszłość”.

Wnioski o stypendium  można pobrać ze strony internetowej szkoły (link) lub uzyskać w sekretariacie. Wypełnione wnioski należy składać lub przesłać do  sekretariatu szkoły do 16 grudnia 2021r. Wszelkie informacje o warunkach uzyskania stypendium zawiera regulamin programu stypendialnego dostępny na stronie  internetowej szkoły.

Ryszard Świderski

Skip to content