Sprzątanie Świata 2022

W piątek 16 września  uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny wzięli udział  w ekologicznej akcji  „Sprzątanie Świata”. W Zambrowie jej organizatorem jest Urząd Miasta.  W tym roku przebiegała ona pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”. Uczniowie wyposażeni w worki i rękawiczki z chęcią zajęli się uporządkowaniem m.in. Cmentarza Żydowskiego, terenu wokół szkoły, łącznika do ul. Łomżyńskiej oraz ulic należących do tak zwanych „działek”. Zbiórka odpadów odbyła się w sposób selektywny.

Akcja „Sprzątanie świata” pozwala dzieciom przyczynić się do poprawy czystości naszego otoczenia oraz zwiększa ich świadomość ekologiczną.

Koordynator akcji

Skip to content