MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

RELACJA  Z  PRZEBIEGU  SZKOLNEGO  KONKURSU

„RUCH  A  ZDROWIE”  -  KLASY  IV

 

 
 

W  dniu  25 kwietnia 2018 r. w  obiekcie hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie  odbył się Szkolny   Konkurs  „Ruch a zdrowie” dla uczniów klas IV  . Głównym celem konkursu było propagowanie i promowanie zdrowego stylu życia.

I  etap konkursu to sprawdzian z  teoretycznej wiedzy w postaci testu  wiadomości  składającego  się z 15 pytań. Pytania dotyczyły  ogólnej wiedzy prozdrowotnej, czyli  zdrowia, promocji zdrowia i sposobów dbania o nie.

II    etap konkursu , to przygotowanie i prezentacja plakatu o tematyce zdrowia.

III  etap , to część sportowa.   Do konkursu przystąpiły reprezentacje klas  IV     składające się z  4  zawodników  (2 chłopców i  2 dziewcząt). Drużyna każdej klasy miała do wykonania trzy konkurencje sportowe.

W konkursie brało udział łącznie  24 uczniów klas  IV. Organizatorami konkursu byli nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 4 w  Zambrowie- p. Grażyna Łamarz i p. Natalia Fabian.

Konkurs nadzorowała komisja w składzie zespołu nauczycieli wychowania fizycznego SP 4 Zambrów – p. Iwona Skawska i p. Krzysztof Kumór. Gościem honorowym konkursu była  p. Zofia Ożlańska    -wicedyrektor szkoły. O kolejności zajętego miejsca decydowała suma punktów zdobyta we wszystkich trzech   częściach konkursu.  

Wśród klas  IV  kolejność zajętych miejsc przedstawia się  następująco :

I   miejsce   -    I V   B               -    27   pkt

II  miejsce   -    I V   A               -    26   pkt

III  miejsce   -   I V   F               -    25   pkt

IV  miejsce   -   IV   E                -    24    pkt

V   miejsce  -    IV  C,   IV  D     -    23   pkt

Wszystkie zespoły konkursu otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

Grażyna  Łamarz

Natalia   Fabian