MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

 

 
 

W Białymstoku, w dniu 04 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja eTwinning „W świecie cyfrowym – szkolenia, warsztaty, kursy” połączona z ceremonią rozdania nagród w konkursie „eTwinning w Podlaskim”. Konkurs organizowany był pod patronatem honorowym Marszałka Podlaskiego,  we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.  Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: pani Gracjana Więckowska z Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning  oraz pan Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

 Jesteśmy dumni, że projekt ,,Me and My World” zajął I miejsce. Celem konkursu było nagrodzenie najciekawszych projektów europejskiej współpracy szkół, zrealizowanych w ramach programu eTwinning przez placówki prowadzące działalność oświatową w województwie podlaskim. Projekt realizowany był przez Urszulę Rzodkiewicz przy współpracy: Barbary Głuszcz,  Aldony Wiśniewskiej, Elżbiety Glińskiej, Iwony Zakrzewskiej,  Doroty Strenkowskiej i Eweliny Łuniewskiej.  W projekcie uczestniczyli uczniowie klas: Id, IIIa i IIIb. Projekt ,, Me and My World” wcześniej otrzymał Krajową Odznakę Jakości a następnie został uhonorowany Europejską Odznaką Jakości. Cieszymy się, że jest to nasz kolejny sukces.

Wśród 11 - osobowej delegacji byli:  Ryszard Świderski – dyrektor szkoły, Barbara Głuszcz, Dorota Zimacka, Urszula Rzodkiewicz – nauczyciele,  Ewa Faszcza i  Dorota Dworakowska - rodzice oraz 5 uczennic z naszej szkoły.  Otrzymaliśmy dyplom i  wiele atrakcyjnych nagród, między innymi cyfrowy aparat fotograficzny, albumy geograficzno- przyrodnicze, czytnik E-Booków. Dodatkowo, każde dziecko z naszej delegacji otrzymało plecak. Było to nasze pierwsze doświadczenie z projektami europejskimi, ale jakże piękne i owocne. Już wiemy, że warto, bo dobrze realizowany projekt przynosi najwięcej korzyści i satysfakcji uczniom. Uczniowie naprawdę bardzo się angażują w to, co robią, każdy jest w jakiejś dziedzinie dobry.

Podczas konferencji Barbra Głuszcz i Dorota Zimacka w ramach dobrych praktyk prezentowały ciekawe projekty realizowane w naszej szkole, dzieliły się doświadczeniem i uwagami dotyczącymi koordynowania szkolnymi projektami europejskimi. Ich uwagi i spostrzeżenia dotyczące realizacji projektów międzynarodowych były bardzo przydatne i spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych. Prezentacja z Zambrowa wywarła duże wrażenie na uczestnikach konferencji.

To nie koniec, to początek naszej drogi z eTwinning.

Urszula Rzodkiewicz

 

 

 

 

GALERIA