MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA


Statut
"Stowarzyszenia Przyjaciół
SP nr 4
w Zambrowie
"

 

 

Powołanie stowarzyszenia


 

 
 

W dniu 15 listopada 2013 roku miało miejsce zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół „Czwórki”  w Zambrowie. Uczestniczyło w nim 24 członków – założycieli. Zebraniu przewodniczył R. Świderski. Przedstawił cele i zadania Stowarzyszenia oraz nadzieje związane z jego powołaniem. Podczas zebrania podjęto uchwały o powołaniu Stowarzyszenia, przyjęciu statutu i wyborze komitetu założycielskiego i udzieleniu mu pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

Komitet zgodnie z wolą zebranych tworzą: Ryszard Świderski - jako przewodniczący, Justyna Kołakowska i Zbigniew Korzeniowski. Przystąpiono też do wyboru władz Stowarzyszenia w postaci Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów, do Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali: Krzysztof Chrupek, Justyna Kołakowska, Barbara Krajewska, Zbigniew Korzeniowski i Iwona Wiaksa.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Jacek Fedorowicz, Aldona Wiśniewska, Zofia Ożlańska, Tomasz Piórkowski

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia ustalono, że funkcję prezesa pełnić będzie p. Justyna Kołakowska, zastępcy- p. Barbara Krajewska a sekretarza p. Iwona Wiaksa.

Statut Stowarzyszenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do jego lektury.

W chwili obecnej trwają prace nad rejestracją Stowarzyszenia. O ich efektach niezwłocznie poinformujemy.

Ryszard Świderski