MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna


 

 

Podziękowania za wsparcie uczniów „Czwórki”

 
   

Dyrektor SP 4 w Zambrowie w imieniu całej społeczności szkolnej składa podziękowania Stowarzyszeniu Przyjaciół „Czwórki” za ufundowaną tablicę interaktywną.

 Od października 2014 roku wszyscy uczestnicy zajęć w sali nr 32  a zwłaszcza uczniowie klas pierwszych „b” i „d” mogą wykorzystywać jej możliwości do atrakcyjniejszego i skuteczniejszego zdobywania wiadomości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom „Czwartakiad”, dzięki którym pozyskano niezbędne środki finansowe. Równie gorąco dziękujemy indywidualnym ofiarodawcom a zwłaszcza Prezesowi Banku Spółdzielczego w Zambrowie Pani Zenonie Zalewskiej  i Panu Krzysztofowi Chrupkowi właścicielowi  Przedsiębiorstwa Przetwórczo Handlowego  "" HAMOT "" .

Mamy nadzieję, że kolejne lata działalności „Stowarzyszenia” będą owocować następnymi rzeczywistymi dowodami współpracy, służącymi dalszemu podniesieniu jakości pracy naszej szkoły.

 

                                                                                               Ryszard Świderski