MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA


Statut
"Stowarzyszenia Przyjaciół
SP nr 4
w Zambrowie
"

 

 

Pierwsza „Rodzinna Czwartakiada” - 22 marca 2014r


 
 

Zarząd Stowarzyszenia i Dyrekcja Szkoły składają serdeczne i gorące podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie „Czwartakiady”.

            Dziękujemy Państwu nauczycielom zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, którzy poświęcili swój wolny czas na zorganizowanie od podstaw całego przedsięwzięcia. Dziękujemy pracownikom szkoły a zwłaszcza paniom Agnieszce Wądołowskiej i Barbarze Maleszewskiej  za  przygotowanie super pizzy dla uczestników i obserwatorów zmagań.

Zorganizowanie a zwłaszcza nagrodzenie wszystkich biorących udział dzieci upominkami a zdobywców tytułu „Mistrza Czwartakiady” cennymi nagrodami rzeczowymi nie byłoby możliwe bez sponsorów. Pragniemy przynajmniej w ten sposób złożyć nasze wyrazy wdzięczności poprzez publikację ich listy.

Lista sponsorów „Rodzinnej Czwartakiady”

1.    Bank Spółdzielczy w Zambrowie – p. prezes Zenona Zalewska

2.    MARKOMP i Zambrów Org - p. Marek Matejkowski

3.    Golchem  Zambrów – p. Andrzej Gołaszewski

4.    Gumpol  Polmozbyt - p. Bogdan Kaczyński

5.    Firma Kontext  – p. Jan Szelągowski

6.    Centrum Handlowo Usługowe Gregorek – p. Leszek Gregorek

7.    NEGRESCO Hurtownia Art. Spożywczych, Lodów i Mrożonek – p.  Bogumiła Cholewicka

8.     Lidl Polska - p. Bogumił Dybowski

9.    Pan Eugeniusz Kaczyński - radny Powiatu Zambrowskiego.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach „Czwartakiady”

Prezes Stowarzyszenia                                                    Dyrektor Szkoły

Justyna  Kołakowska                                                              Ryszard Świderski

Video reportaż z pierwszej Rodzinnej Czwartakiady w SP 4