MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA


Statut
"Stowarzyszenia Przyjaciół
SP nr 4
w Zambrowie
"

 

 

OGŁOSZENIE

 

 
 

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół „Czwórki” na walne zebranie w dniu 16 marca na godzinę 16.00 do stołówki szkolnej.

Planowany porządek obejmuje przyjęcie sprawozdania z działalności w roku 2014, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, informacje o planach Stowarzyszenia w roku bieżącym, sprawy różne.