MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA


Statut
"Stowarzyszenia Przyjaciół
SP nr 4
w Zambrowie
"

 

 

Informacje o działalności Stowarzyszenia


 
 

W dniu 12 lutego 2014r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół „Czwórki” pod przewodnictwem p. Justyny Kołakowskiej – Prezesa Stowarzyszenia, w którym uczestniczyło 16 osób spośród członków założycieli oraz 6 osób, które złożyły deklaracje członkowskie,  pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd Stowarzyszenia.

Przewodniczący komitetu założycielskiego R. Świderski poinformował o efektach dotychczasowego działania, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000495236 w dniu 21 stycznia 2014r. Stowarzyszenie uzyskało też numer REGON: 200831440 oraz numer NIP: 7231629262.

Zakończenie procesu rejestracji Stowarzyszenia umożliwiło założenie rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie pod numerem 38 8775 0009 0010 0100 0069 0001.

Walne zebranie podjęło uchwałę o ustaleniu  rocznej składki członkowskiej w wysokości 10 zł. W dyskusji przedstawiono pomysły na formy działalności na rzecz całej społeczności szkoły, jakie może podejmować Stowarzyszenie w najbliższym czasie. Za główne zadanie w chwili obecnej uznano rozpropagowanie idei Stowarzyszenia w środowisku lokalnym.

O szczegółach i planach poinformujemy wkrótce.

Ryszard Świderski