MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

 „Czwórka” nie schodzi z podium

 

 
 

W ubiegły piątek „Czwórka” po raz piąty z rzędu zdobyła tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning”.  Do chwili obecnej cztery razy szkoła uplasowała się na pierwszej pozycji, raz na trzeciej. Krajowe Biuro Programu eTwinning spośród tysięcy realizowanych projektów każdego roku wybiera najciekawsze, które otrzymują nagrody i są wskazywane jako przykłady dobrej praktyki. Tym razem pierwszym miejscem w kategorii szkół podstawowych jury konkursu uhonorowało międzynarodowy projekt „WILL, Wonderful Ideas for Learning Languages” zrealizowany przez Barbarę Głuszcz (autorkę i koordynatorkę projektu) oraz Dorotę Zimacką. W projekcie uczestniczyło 18 uczniów z klas IV-VI. Głównym celem projektu było promowanie nauki języków obcych, a w szczególności języka angielskiego. Szkoła współpracowała z zespołami z Grecji, Finlandii, Hiszpanii, Łotwy i Rumunii.  W marcu bieżącego roku projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości, co jest warunkiem przystąpienia do ogólnopolskiego konkursu eTwinning.

W spotkaniu laureatów w Warszawie w dniach 5-7 czerwca 2014 uczestniczyło sześcioro uczniów zaangażowanych w realizację projektu (Lena Gromek, Alicja Faszcza, Adam Faszcza, Zuzanna Hryńko, Izabela Wojsz, Anna Węgrowska) wraz ze swoimi nauczycielkami: Barbarą Głuszcz i Dorotą Zimacką. Pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przygotowali dla nich bardzo atrakcyjny program.  Jego głównym punktem była ogólnopolska konferencja programu eTwinning połączona z ceremonią wręczenia nagród w konkursie „Nasz projekt eTwinning – X edycja 2014”, która miała miejsce w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich.   

Patronat nad jubileuszowym konkursem  eTwinning w roku szkolnym 2013/2014 objęli: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych działające pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Krzysztof Król – Doradca Prezydenta RP ds. społeczeństwa informacyjnego z Kancelarii Prezydenta RP, Pani Ewa Dudek – Podsekretarz Stanu w MEN, Przewodnicząca Rady FRSE, przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: Pan Tomasz Napiórkowski z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Pani Anna Bramska, Pani Ewa Masny – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego, jurorzy konkursów eTwinning, eksperci, ambasadorzy i trenerzy programu, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych i instytucji oświatowych, a także sponsorzy: przedstawiciele Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Z rąk przedstawicieli ministerstw, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz sponsorów zwycięskie szkoły odebrały gratulacje, pamiątkowe dyplomy i upominki. SP4 z Zambrowa wzbogaciła się o kolejny laptop. Otrzymała również nagrodę pieniężną. Oprócz tego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zasponsorowała udział nauczyciela koordynatora zwycięskiego projektu w międzynarodowych warsztatach eTwinning.  

Po wręczeniu nagród zaprezentowano projekty, które zajęły 1 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.  Na zakończenie wszyscy zebrani wysłuchali Janusza Wierzbickiego z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, który w swoim  interesującym wykładzie pt. ”Kreatywne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji” przekonywał, że w dzisiejszych szkołach kreatywni powinni być zarówno nauczyciele jak i uczniowie.

Następnie laureaci wzięli udział w grze miejskiej połączonej ze zwiedzaniem Łazienek Królewskich i Starego Miasta.  Dzień zakończyła uroczysta kolacja w restauracji Bazyliszek.

Następnego dnia uczniowie i ich opiekunowie udali się do ogrodu Pałacu Wilanowskiego, gdzie uczestniczyli w warsztatach pt. „Przyroda”. Pogoda sprzyjała, więc wszyscy chętnie angażowali się w zajęcia terenowe. Organizatorzy zadbali także o ciekawy program kulturalny.  Ostatnim punktem pobytu w Warszawie było przedstawienie pantomimiczne „Pierrotów dwóch”, które dostarczyło dzieciom wiele radości. Co chwila słychać było salwy śmiechu.

Barbara Głuszcz i Dorota Zimacka

 

 

 

 

GALERIA