MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

Projekt "Czwórki" w gronie najlepszych w Europie

 

 
 

Kolejny projekt naszej szkoły zdobył uznanie międzynarodowego jury.  Tym razem do finału europejskiego konkursu " eTwinning European Prizes 2015" zakwalifikowano projekt "WILL, Wonderful  Ideas for Learning Languages", a tym samym znalazł się on w gronie 10 najlepszych projektów Europy w kategorii szkół podstawowych. Nasza szkoła była już dwukrotnie laureatem europejskiego konkursu "eTwinning European Prizes": w 2014 (pierwsze miejsce w Europie) i 2012 (drugie miejsce w Europie).

Projekt zrealizowany został przez Barbarę Głuszcz (autorkę projektu), Dorotę Zimacką oraz klub Europejski Krąg zrzeszający uczniów klas IV-VI.  Naszymi partnerami były: Grecja, Hiszpania, Finlandia, Łotwa i Rumunia.  Nad sprawną realizacją zadań wszystkich szkół czuwała koordynatorka projektu  - Barbara Głuszcz.  Tytuł finalisty europejskiego konkursu to nie jedyne osiągnięcie tego projektu.  Projekt zgłoszono również do konkursów odbywających się w krajach partnerskich, gdzie przyznano mu: 1 miejsce w Polsce, 1 miejsce w Grecji, 1 miejsce na Łotwie,  tytuł Projektu Miesiąca Marca w Hiszpanii. Wszystkie szkoły otrzymały też za niego Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości.

Głównym celem projektu było rozwijanie pasji językowych uczniów oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.  Will to nie tylko skrót tytułu projektu (Wonderful Ideas for Learning Languages), ale także jego bohater, ekspert językowy, który pomagał uczniom w nauce. Na drodze Willa stanął jego odwieczny wróg - LaMo (language monster,  czyli potwór językowy). Will podsuwał uczniom ciekawe pomysły na doskonalenie umiejętności językowych, wskazywał sposoby na pokonanie LaMo, który próbował odciągnąć ich od pracy. Obie maskotki projektu podróżowały po Europie przywożąc odwiedzanym szkołom zaszyfrowane zadania. W trakcie całego projektu uczniowie pisali opowiadanie o przygodach Willa i LaMo wykorzystując do tego nowatorski serwis BoomWriter. Co miesiąc każdy zespół zamieszczał tam propozycję swojego rozdziału, po czym wszyscy głosując online wybierali tę, która okazała się najciekawsza. Narzędzie serwisu BoomWriter podliczało głosy i wskazywało najpopularniejszą pracę. Następnie wszyscy kontynuowali zwycięską historię.  Po opublikowaniu każdego rozdziału, zespoły wybierały słowa kluczowe i prezentowały ich znaczenie za pomocą filmów. W ten sposób powstał projektowy słowniczek filmowy (Vidtionary). Utworzono też profil Willa w serwisie Fakebook, gdzie partnerzy dodawali posty, zdjęcia i filmy. Pracowano też nad utworzeniem zespołowych rysunków przedstawiających dzień, którego Will nigdy nie zapomni. Obrazki zamieszczono w serwisie VoiceThread, zaś partnerzy nagrywali do nich komentarz słowny, w którym zaprezentowali, co w ten pamiętny dzień przytrafiło się Willowi. Uczniowie wspólnie świętowali też Światowy Dzień Głośnego Czytania. Partnerzy dobrali się w pary, przygotowali scenografię, kukiełki i w trakcie wideokonferencji z podziałem na role odczytali wybrane teksty. Szkoła polska i grecka wybrała wiersz „Jack Sprat” (Polska - pani Sprat, Grecja - pan Sprat). Dużą  satysfakcję sprawiały uczniom “tajemnicze” wideokonferencje, w trakcie których odgadywali fakty z życia Willa.  

Projekt przyczynił sie nie tylko do wzrostu atrakcyjności nauki języka angielskiego, zwiększenia poczucia własnej wartości jego uczestników, nauczenia się korzystania z nowoczesnych serwisów internetowych, tworzenia filmów, gier i quizów, ale był też doskonałą promocją szkoły, miasta i kraju na arenie europejskiej.