MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

Nowe Europejskie Odznaki Jakości

 

 
 

Październik to miesiąc, na który czekamy z niecierpliwością. Szkoły nie znające programu eTwinning kojarzą go głównie ze Świętem Edukacji Narodowej. Społeczności zaangażowane we współpracę międzynarodową oczekują wtedy również informacji o przyznanych Europejskich Odznakach Jakości eTwinning będących potwierdzeniem ich zaangażowania, innowacyjności oraz otwartości na współpracę europejską. Tym razem znów się nie zawiedliśmy. Oba projekty zrealizowane w ubiegłym roku szkolnym przez naszą szkołę  znalazły się w zaszczytnym gronie wyróżnionych. W działania pierwszego projektu zatytułowanego "WALL - Wizards At Language Learning" włączył się klub Europejski Krąg zrzeszający uczniów klas: IVd, IVa i Vb. Opiekę nad członkami klubu sprawowały: Barbara Głuszcz, Dorota Zimacka i Agata Czarniakowska. Drugim projektem ("Tell Me, Tell Me") zajmowała się Urszula Rzodkiewicz wraz ze swoimi wychowankami z klasy II d.

Zdobyte przez szkołę prestiżowe Europejskie Odznaki Jakości to nie tylko potwierdzenie jakości ich projektów na poziomie międzynarodowym. Są one również warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning. Partnerzy, którzy nie otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości, nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim. Tak więc to nie koniec ewaluacji naszych działań z ubiegłego roku. Wkrótce opracujemy wnioski aplikacyjne i staniemy w szranki z najlepszymi szkołami Europy o najwyższy laur przyznawany przez Centralne Biuro eTwinning w Brukseli.

Barbara Głuszcz