MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

   

WYWIAD Z DZIENNIKARZEM PORTALU ZAMBROWIACY.PL

 

 
 

            Program Szkolnego Koła Dziennikarskiego nawiązuje do zagadnień medialnych występujących w programach nauczania, rozwijając je i poszerzając ich zakres. Aktywne uczestnictwo w działalności Szkolnego Kola Dziennikarskiego daje możliwość rozbudzenia w uczniach pasji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności oraz praktycznego ich wykorzystania dzięki współtworzeniu artykułów, które umieszczone zostaną na szkolnej stronie internetowej i kanale szkolnej telewizji „TV Czwórka”. Współpraca ze Szkolnym Kołem Dziennikarskim to również możliwość rozwijania samodzielnego i krytycznego myślenia, inspirowanie do aktywności twórczej oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole. Dlatego też w dniu 26 października na wywiad zaprosiliśmy dziennikarza zambrowskiego portalu zambrowiacy.pl , który bardzo szczegółowo opowiedział nam o swojej pracy. O zaletach i wadach prowadzenia tego typu portalu oraz jak bardzo pracochłonnym jest zajęciem. Pan Krzysztof Dmochowski udzielił nam cennych wskazówek, które pomogą nam w dalszej pracy. Zebrany materiał zostanie dołączony do nowego odcinka „TV Czwórki”, na który serdecznie zapraszamy.

 P. Matyjas