MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

 

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 
 

„Szkoła to Twój drugi dom”

Takimi słowami przywitaliśmy nowy rok szkolny.

Na uroczystość rozpoczęcia przybyli uśmiechnięci, wypoczęci uczniowie z rodzicami. Zaszczycili nas swoją obecnością: przewodnicząca i zastępca Rady Rodziców Szkoły.

Na początku głos zabrał dyrektor szkoły - pan Ryszard Świderski, który powitał przybyłych uczniów, rodziców i nauczycieli. Przedstawił zgromadzonym drugiego wicedyrektora pana Dariusza Grabowskiego oraz nowych nauczycieli rozpoczynających pracę w bieżącym roku szkolnym w naszej placówce.

Owocnej pracy, sukcesów w nauce życzył w swoim przemówieniu pan Krzysztof Chrupek zastępca przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły.

Kolejnym punktem była część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy III a i chóru „Wiolinki”.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom zapału do nauki, rodzicom zadowolenia z dzieci, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy.

„Wybiła już godzina.

Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.

Znów dni popłyną pracowite.

Nad książką szkolną, nad zeszytem…

Życzymy Wam wszystkim na początek szkolnego roku

- samych szóstek i piątek!”

Wioletta Walasek

Monika Chaberek