MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

Wizyta w Chorwacji

 

 
 

Pierwsze spotkanie uczestników projektu Erasmus + „Bits and Pieces of Culture” (To i owo o kulturze), na realizację którego SP4 otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, miało miejsce w dniach 16-18 października 2018 r. w chorwackim mieście Bjelovar. Szkołę odwiedziło 11 nauczycieli z 5 krajów partnerskich (Hiszpania, Grecja, Cypr, Włochy, Polska). Zambrowską „Czwórkę” reprezentowali nauczyciele języka angielskiego: Barbara Głuszcz (koordynator projektu) i Tomasz Piórkowski. Główne cele wizyty to: zapoznanie uczestników projektu z nowoczesnymi narzędziami ICT, niezbędnymi do realizacji zadań projektowych, doprecyzowanie szczegółów projektu oraz zaplanowanie najbliższych mobilności uczniów.

Pierwszego dnia goście zwiedzali Bjelovar, a następnie odwiedzili burmistrza miasta (Dario Hrebak), który pochwalił inicjatywę nauczycieli i obiecał wsparcie w realizacji projektu. Podkreślił też, że projekty europejskie są obecnie jedyną możliwością, która pozwoli na szybszy rozwój systemu edukacji. Następnie nauczyciele wrócili do szkoły, gdzie spędzali czas na warsztatach prowadzonych przez Ranię Bekiri z Grecji,  Natašę Ljubić Klemše z Chorwacji oraz Barbarę Głuszcz z Polski. Dzięki warsztatom uczestnicy spotkania mogli w praktyce poznać kluczowe serwisy internetowe, z których będą korzystać tworząc wspólne produkty końcowe projektu. Drugiego dnia goście zwiedzili Zagrzeb, stolicę Chorwacji, gdzie mieli okazję poznać historię miasta i kraju, oraz wzięli udział w warsztatach edukacyjnych z zakresu historii i dziedzictwa w Muzeum Etnograficznym. Trzeci dzień rozpoczął się od szkolenia na temat nowatorskiej metody nauczania CLIL (Content and Language Integrated Learning), będącej niezwykle skutecznym sposobem nauczania języka poprzez zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Warsztaty prowadziła Licia Arcidiacono z Włoch. Z kolei Martina Supančić z Chorwacji w ramach dzielenia się dobrymi praktykami zaprezentowała swój projekt dotyczący ciekawych miejsc z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.  W czasie ostatniej części spotkania zagraniczni goście kontynuowali pracę nad planowaniem działań projektowych, podziałem obowiązków i uzgodnieniem szczegółów mobilności w Hiszpanii i Polsce.

Chorwaccy gospodarze na czele z koordynatorką Heleną Gustović  zadbali o to, aby inauguracja projektu okazała się dużym sukcesem. Spotkanie odbyło się w bardzo twórczej i przyjaznej atmosferze. Cieszy fakt, że grupa projektowa to zmotywowany do rozwoju, dobrze zorganizowany i zgrany zespół, co dobrze wróży dalszej współpracy.

Barbara Głuszcz