MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

 

DZIĘKUJEMY WAM!

 

 
 

W bieżącym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy uroczyście 12 października.

W czasie godzin przedpołudniowych odbyły się dwa apele: dla uczniów klas IV-VIII oraz I – III, podczas których społeczność uczniowska została zaproszona na „Spotkanie po latach”.

Na głównej uroczystości, o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej zebrali się goście: Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski, dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz delegacje uczniów. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał  p. Ryszard Świderski, który też wręczył  nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły nagrody dyrektora. Następnie przemawiali i składali życzenia: p. Kazimierz Dąbrowski, p. Janusz Zieliński - były dyrektor naszej szkoły oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna Kołakowska. Na koniec odśpiewano pieśń szkoły.

Po  części oficjalnej zaprezentowała się grupa taneczna, a następnie zebrani przenieśli się na „Zjazd absolwentów”. W „spotkaniu po latach” uczestniczyli uczniowie klas: VIII A i IV B, którzy w bardzo humorystyczny sposób wspominali lata spędzone w „Czwórce”. Jednocześnie dziękowali wszystkim nauczycielom za trud i poświęcenie włożone w nauczanie oraz wychowanie młodzieży. Rozmowom „absolwentów” towarzyszyły utwory muzyczne w wykonaniu solistów i chóru Wiolinki. Piosenka „Dziękujemy Wam”, zamykająca część artystyczną, skłoniła wielu do refleksji i wzruszeń.

Część artystyczna powstała pod kierunkiem p. Agaty Czarniakowskiej i p. Iwony Skawskiej, chór przygotowała p. Katarzyna Nita-Murawska, nad tańczącymi czuwała p. Natalia Fabian-Bączyk. O nastrój sprzyjający zjazdowi absolwentów zadbała p. Elżbieta Wojtkowska.

Uroczystość bardzo podobała się publiczności. Młodzi artyści otrzymali gratulacje i gromkie brawa.

Agata Czarniakowska