MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

 

 

Zapraszamy rodziców na konsultacje indywidualne z nauczycielami


klas I-VIII oraz pedagogiem i logopedą

  

 
 

 - środa - 13.03.19 r.,  w godzinach 18.00-19.00

 
 

Przydział sal na konsultacje

Wychowawcy:

I A    Dorota Strenkowska             s. 34

I B    Iwona Zakrzewska                s. 29

I C    Marzena Tyszka                    s. 33

I D    Małgorzata Puchalska         s. 29

II A   Mirosława Wasielak             s. 35

II B    Grażyna Jankowska            s. 32

II C    Urszula Rzodkiewicz            s. 35

II D   Grażyna Kołakowska           - zwolnienie lekarskie

II E    Elżbieta Glińska, Dominika Pruszkowska s. 27

II F    Łukasz Dębowski                  s. 34

III A  Wioletta Walasek                  s. 33

III B  Barbara Tabędzka                s. 31

IV A  Bożena Zaręba                      s. 30

IV B  Jolanta Makarewicz             s. 28

IV C  Lidia Grad                              s. 15

IV D  Krystyna Pęska                      s. 21

IV E  Katarzyna Nita-Murawska    s. 23

IV F  Agnieszka Piórkowska         s. 25

IV G Natalia Fabian-Bączyk         s. 28

V A   Dorota Grosfeld                     - zwolnienie lekarskie 

V B   Kamil Wierzchoń                   s. 9

V C   Marlena Kraszewska            s. 5

V D   Anna Korzeniowska              s. 10

V E   Joanna Ługowska                  s. 22

V F   Jacek Kalupa                         s. 11

VI A  Katarzyna Popławska          s. 7

VI B  Iwona Leszczyńska               s. 6

VI C   Elżbieta Wojtkowska           s. 24

VI D  Ewa Hryńko                           s. 16   

VII A Beata Bagińska                     biblioteka

VII B Dorota Sadowska                 s. 19

VII C Tomasz Piórkowski              s. 8

VII D Anna Ogonowska, Lila Sławecka s. 18

VIII A Agata Czarniakowska           s. 20

VIII B Agata Kaczerska                   s. 13

 VIII C Katarzyna Knapkiewicz      s. 8

VIII D Dorota Zimacka                     - zwolnienie lekarskie       

 

Pozostali nauczyciele:

Język polski – Justyna Łętowska  – świetlica (s. 26)

Historia – Katarzyna Grabowska – świetlica (s. 26)             

Matematyka: Krystyna Strękowska – pokój nauczycielski

Fizyka – Elżbieta Kowalczyk – pokój nauczycielski

Chemia – Aldona Mioduszewska – pokój nauczycielski

Wychowanie fizyczne: Dorota Kaczyńska, Grażyna Łamarz, Iwona Skawska, Krzysztof Kumór, Rafał Dmochowski, Grzegorz Piórkowski, Janusz Jastrzębski- pokój nauczycieli wf  

Religia: Jolanta Kruszewska, Maria Lubowicka, Elżbieta Olkowska, Danuta Sijko – sala nr 17, 

Język angielski – Magdalena Starzyńska, Agnieszka Bączyk -   świetlica (s.26)

Barbara Głuszcz – s. 9

Technika -  Anna Bujko -  świetlica (s.26)

Informatyka – Andrzej Trochimowicz – pokój nauczycielski

 Aldona Wiśniewska, Dariusz Grabowski – gabinet wicedyrektora

Ryszard Świderski – gabinet dyrektora

Cecylia Łagutowska - pedagog – gabinet pedagoga

Magdalena Czerwonko – pedagog – gabinet pedagoga

Kinga Gromek – psycholog – gabinet pedagoga

Edyta Kossakowska- Wołpiuk – logopeda – gabinet logopedy (na hali)

 

Uwaga: możliwość korzystania z parkingu przy liceum

Proszę się zapoznać i zgłosić ewentualne zmiany.