MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

 

 

Szanowni Państwo !

 

 
     

Zamieszczamy listę dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22. Jednocześnie prosimy Państwa o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do SP nr 4 do dnia 18 maja 2021. Druk potwierdzenia znajduje się w załączniku do wiadomości. Jest też dostępny w sekretariacie szkoły. Wypełniony i podpisany druk prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Można też odesłać go  pocztą elektroniczną (zdjęcie, skan) na adres:  sp4@zambrow.pl

Prosimy również o dostarczenie do szkoły informacji o gotowości szkolnej dziecka, otrzymanej w przedszkolu,  które są przydatne w organizacji zespołów klasowych.

Lista kandydatów przyjętych zostanie opublikowana 24 maja 2021r.

 

                                                                                        Serdecznie pozdrawiamy