MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

     
 

PUBLIKACJE

 

SCENARIUSZE LEKCJI I UROCZYSTOŚCI

ARTYKUŁY

     
Scenariusz lekcji matematyki w klasie V - "Pola wielokątów - podsumowanie wiadomości" (Dorota Sadowska)
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I a - "Poznajemy warzywa i owoce" (Mirosława Wasielak) Rozwijanie w dzieciach umiejętności logicznego myślenia - Joanna Osuchowska
Scenariusz zajęć otwartych w klasie II b - "Wysyłamy listy" (Grażyna Jankowska) Edukacja włączająca - Iwona Zakrzewska, Bożena Zaręba
Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa w kl. VI - "Religie świata - lekcja powtórzeniowa" (Irena Pstrągowska Rodzina niepełna i jej skutki - Dorota Zimacka
Scenariusz zajęć otwartych w klasie I b - "Pierwsze wiosenne kwiaty" (Grażyna Jankowska) Współpraca i rywalizacja wśród uczniów - Beata Skawska
Prezentacja o Władysławie Broniewskim  - "Władysław Broniewski-PATRON NASZEJ SZKOŁY" (Iwona Zakrzewska, Małgorzata Puchalska) Analiza stylu uczenia się - Beata Skawska
Scenariusz ślubowania klas pierwszych (Urszula Rzodkiewicz) Trening twórczego myślenia - Beata Skawska
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III - "Wielkanoc, Poznajemy zwyczaje wielkanocne w Polsce i w Szwecji" (Grażyna Jankowska) Czytanie ze zrozumieniem w kl. III - Dorota Strenkowska,
 Wioletta Walasek,
Scenariusz lekcji otwartej z matematyki w klasie V - "Pole równoległoboku i pole rombu"  (Dorota Sadowska) Testy ortograficzne dla klas I-III - Dorota Strenkowska,
 Wioletta Walasek, Iwona Zakrzewska
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III - "Jesień da się lubić".  (Grażyna Jankowska) Szkolenie nauczycieli kształcenia zintegrowanego, polonistów i   historyków - Grażyna Jankowska, Iwona Leszczyńska
Scenariusz lekcji otwartej z wychowania fizycznego (mini siatkówka) (Dorota Kaczyńska) Szkolenie nauczycieli kształcenia zintegrowanego - Elżbieta Osuchowska, Danuta Malinowska i Grażyna Jankowska
Scenariusz lekcji otwartej z wychowania fizycznego (gimnastyka). - "Przeskok rozkroczny przez kozła". (Dorota Kaczyńska) Rozwijanie zdolności i uzdolnień matematycznych - Elżbieta Glińska
Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego - "Gry i zabawy ruchowe kształtujące zwinność i skoczność" (Dorota Kaczyńska) Szkolenie nauczycieli kształcenia zintegrowanego nt.: "Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w edukacji wczesnoszkolnej" - Iwona Zakrzewska i Urszula Rzodkiewicz
Scenariusz zajęć komputerowych w klasie I - "Wykorzystanie programu graficznego Paint do rysowania ulubionego zwierzątka" (Dorota Sadowska, Iwona Zakrzewska) Aktywizowanie środowiska rodzinnego, szkolnego do profilaktyki i korekcji postawy ciała uczniów klas I - IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie - Dorota Kaczynska