MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

Nasz projekt znów w gronie najlepszych

Nowe Europejskie Odznaki Jakości

Krajowa Odznaka Jakości przyznana projektowi "WALL"

Kolejny raz w gronie
najlepszych w Europie

Klub
"Europejski Krąg"

BLOG
JĘZYKOWY

Europejskie
Odznaki Jakości

„Czwórka”
nie schodzi z podium

Najlepsi w Europie

Dwa nasze projekty
w gronie najlepszych
w Europie

Najlepsi z najlepszych

BLOG Klubu
"Europejski Krąg"

"Roots in Music, Growth for a Future Together"
(1.09.2010 -  30.06.2012)

BLOG   Nasze spotkania
z Europą

BLOG "Tell me, tell me"

BLOG  ,,Me and My World"

BLOG "Knock, Knock,
who's there?

"Podróże w czasie
i przestrzeni"

(09. 2007 - 06. 2009)

 

 

 

PROJEKTY - DUMA NASZEJ SZKOŁY

 
 
 
 
 

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w projektach międzynarodowych.  Dzięki nim poznają rówieśników z odległych krajów i doskonalą swoje umiejętności językowe.

Przez długi czas współpracowaliśmy z uczniami z Japonii (wymiana listów, życzeń świątecznych, upominków, wspólne projekty międzynarodowe, np. „Travelling Mascots”, „Flat Stanley”, „Virtual Classroom”). Z amerykańską szkołą zrealizowaliśmy projekt „Letters to Santa”.

Wzięliśmy też udział w dwóch projektach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius („Journeys in Time and Space” i „Roots in Music, Growth for a Future Together”) oraz jednym projekcie programu Erasmus+ („English Learning Friends”), na realizację których przyznano nam granty z funduszy Unii Europejskiej.  

Swoją przygodę z europejskim programem eTwinning szkoła rozpoczęła w 2009 roku. W okresie od września 2009 do czerwca 2018 roku zrealizowała czternaście międzynarodowych projektów eTwinning (cztery w klasach I-III oraz dziesięć w klasach IV-VIII), z czego siedem zostało laureatami ogólnopolskiego konkursu Nasz Projekt eTwinning (sześć razy szkoła zajęła pierwsze miejsce, raz trzecie). Wszystkie projekty uhonorowano  również Krajowymi  i Europejskimi Odznakami Jakości. Dodatkowo, projekt „English Learning Friends” zdobył tytuł laureata prestiżowego konkursu European Language Label 2017. Trzy razy szkoła stanęła też na podium europejskim.

Pierwszym międzynarodowym sukcesem zakończyła się realizacja projektu "ICT, You & Me", któremu przyznano drugie miejsce w Europie w konkursie Europejskie Nagrody eTwinning 2012. Rok szkolny 2013/2014 okazał się wyjątkowo pomyślny dla szkoły.  Dwa nasze projekty eTwinning („LYPS – Let Your Passion Shine” i „Me and My World”) zostały finalistami konkursu Europejskie Nagrody eTwinning 2014. Pierwszy z nich („LYPS”) zdobył nie tylko pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 4-11 lat, ale dodatkowo międzynarodowa komisja przyznała mu tytuł najlepszego projektu Europy roku 2014. W nagrodę laureaci zostali zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród do Brukseli w dniach 7-10 kwietnia 2014 roku. Nasza delegacja liczyła aż 10 osób. Z kolei w październiku 2017 r. projekt „Green Missions” otrzymał tytuł laureata  konkursu Europejskie Nagrody eTwinning  w kategorii język angielski.

W tym roku szkolnym uczniowie mogą uczestniczyć w kolejnym międzynarodowym projekcie Erasmus+/eTwinning  pt. „Bits and Pieces of Culture”, na którego realizację szkoła otrzymała grant z funduszy Unii Europejskiej.

koordynator projektów międzynarodowych - Barbara Głuszcz