MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Klub Europejski Krąg

 

Klub Europejski Krąg powstał w roku 2007. Jego głównym celem jest realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych. Uczniowie podczas wspólnej pracy w partnerstwach międzynarodowych doskonalą swoje umiejętności językowe oraz poznają najnowsze osiągnięcia techniki, realizując w ten sposób podstawowy cel – rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych w naturalny i niewymuszony sposób. Uczą się także odpowiedzialności za własną pracę i podjęte zobowiązania. Dzięki projektom nasi uczniowie mieli okazję odwiedzić Belgię, Chorwację i Finlandię. W ramach naszego najnowszego projektu Erasmus+ wyjadą też do: Hiszpanii, Grecji, Włoch i na Cypr. Uczestnictwo w międzynarodowych projektach pozwala dzieciom nie tylko zaistnieć w kulturze globalnej, poznawać odległe kraje, ale jednocześnie promować swoje rodzinne miasto, kraj i jego dorobek kulturowy.

Zajęcia klubu prowadzone są przez Barbarę Głuszcz. W trakcie cotygodniowych spotkań (wtorek 15.45 – 17.15) uczniowie realizują bieżące zadania projektowe, poznają nowoczesne narzędzia i programy internetowe, za pomocą których wykonują interaktywne plakaty i multimedialne prezentacje, tworzą gry i quizy online oraz uczestniczą w wideo konferencjach. Do współpracy z partnerami wykorzystywana jest przede wszystkim TwinSpace, bezpieczna platforma programu eTwinning z licznymi narzędziami, niezbędnymi do skutecznej komunikacji oraz publikacji wypracowanych materiałów.

W okresie od września 2007 do czerwca 2018 roku członkowie klubu zrealizowali: dwa projekty Comenius, jeden projekt Erasmus+ oraz dziewięć projektów eTwinning, z czego siedem zostało laureatami ogólnopolskiego konkursu „Nasz Projekt eTwinning” (sześć razy szkoła zajęła pierwsze miejsce w Polsce, raz trzecie). Wszystkie projekty uhonorowano również Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości eTwinning. Projektowi „English Learning Friends” (ELF) przyznano też tytuł laureata konkursu “European Language Label 2017”.

Nasze największe sukcesy to:

·         pierwsze miejsce w Europie w konkursie „Europejskie Nagrody eTwinning 2014” w kategorii wiekowej 4-11 lat oraz tytuł najlepszego projektu Europy 2014  – projekt „LYPS, Let Your Passion Shine”

·         drugie miejsce w Europie w konkursie „Europejskie Nagrody eTwinning 2012” – projekt "ICT, You & Me"

·         tytuł laureata konkursu „Europejskie Nagrody eTwinning 2017” w kategorii język angielski  - projekt „Green Mission”

·         tytuł finalisty europejskiego konkursu „eLearning Awards 2010” - projekt „A Visit to Storkland”

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy kolejny projekt Erasmus+ pt. „Bits and Pieces of Culture”, na którego realizację otrzymaliśmy grant z funduszy Unii Europejskiej.  

opiekun klubu – Barbara Głuszcz

 

 

 
 
 

PREZENTACJA KLUBU