MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

 
 
 

Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń są zapewniane przez szkołę i będą wypożyczane uczniom oprócz podręczników do nauki religii, które należy nabyć samodzielnie.

do pobrania:

  zestaw podręczników (w pliku doc.)

 -  zestaw podręczników (w pliku pdf.)

 -  zestaw programów nauczania dla cyklu edukacyjnego 2016/2017 – 2018/2019

 -  zestaw programów nauczania dla cyklu edukacyjnego 2015/2016 – 2017/2018