MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

 

Procedury dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla klas I - III
oraz zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły

 

 
     

·           Procedury bezpieczeństwa dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych w SP4 - Covid-19 

·           Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie SP 4.

·           Oświadczenie rodzica.

·           Oświadczenie o stanie zdrowia.