MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

  Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
 • Strona główna

   

ZAJĘCIE POZALEKCYJNE


 

 
 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
 • koła zainteresowań, kluby
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia sportowe i gimnastyka korekcyjna
 • gromada zuchowa
 • Samorząd Uczniowski
 • wolontariat
 •