MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

  Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
 • Strona główna

 • Pedagog

   

MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA

 
   
      W roku szkolnym 2001/2002 zainicjowany został konkurs pod hasłem "Złota 10 - Mistrza Dobrego Zachowania". Organizatorami tego konkursy są p. Cecylia Łagutowska - pedagog szkolny, p. Dorota Sadowska - nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych.


    Warunki konkursu:

 1. Konkurs odbywa się na dwóch poziomach: klasy I -III i klasy IV - VII".
 2. Każda klasa układa razem z wychowawcą "Poradnik ABC - dobrego zachowania".
 3. Układając poradnik klasa uwzględnia:
 4. kulturę osobistą ucznia,
 5. stosunek do obowiązków szkolnych,
 6. aktywność.
 7. Przygotowane poradniki dostarczane są do końca października
 8. Organizatorzy konkursu oraz przedstawiciele samorządu szkolnego wybierają najlepszy "Poradnik ABC - dobrego zachowania", który zostaje wprowadzony w życie każdej klasy.
 9. Wychowawca wraz z zespołem klasowym raz w miesiącu ocenia stosowanie się każdego ucznia do regulaminu.
 10. Na początku czerwca wyłaniana jest "Złota 10 - Mistrza dobrego zachowania".
Przykładowy
PORADNIK ABC - DOBREGO ZACHOWANIA
 1. Kultura osobista ucznia.
  1. Okazuj szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły.
  2. Bądź życzliwy i koleżeński wobec innych uczniów.
  3. Nie dokuczaj słabszym.
  4. Nie używaj argumentów siłowych w sprawach konfliktowych.
  5. Nie używaj wulgarnych słów.
  6. Nie niszcz mienia szkolnego ani rzeczy innych uczniów.
  7. Miej odwagę przyznać się do popełnionych błędów.
  8. Szanuj słowo i przekonania innych.
  9. Zgodnie pracuj w grupie.
  10. Zachowuj bezpieczeństwo i rozwagę w każdej sytuacji, np. na korytarzu, na boisku, ... .
  11. Dbaj o wygląd estetyczny swojej klasy i szkoły.
  12. Kulturalnie zachowuj się poza szkołą.
  13. Nie ulegaj nałogom.
 2. Stosunek do obowiązków szkolnych
  1. Systematycznie uczęszczaj na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
  2. Punktualnie przychodź na lekcje.
  3. Przynoś usprawiedliwienia po każdej nieobecności.
  4. Systematycznie przygotowuj się do każdych zajęć.
  5. Starannie prowadź zeszyty przedmiotowe.
  6. Zmieniaj obuwie zgodnie z zaleceniami szkoły.
 3. Aktywność
  1. Bierz aktywny udział w zajęciach lekcyjnych.
  2. Dokładnie i odpowiedzialnie wykonuj powierzone obowiązki.
  3. Bierz udział w konkursach przedmiotowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
  4. Wykonuj prace dla chętnych z poszczególnych przedmiotów.
  5. Aktywnie uczestnicz w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole.
Rokrocznie jest więc wybierana "Złota 10 - Mistrza dobrego zachowania"

"Mistrzowie Dobrego Zachowania" w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 
 

 

   

Klasy I - III

Klasy IV - VI

 
   

KLASY I

·         I a – Wiktoria Mioduszewska

·         I b – Zofia Gosk

KLASY II

·            II a – Maria Kulesza

·         II b – Aleksandra Mirosi

·         II c – Wiktoria Sobieska

·         II d – Julia Zimnoch

·         II e – Aleksander Kamiński

·         II f - Krzysztof Ługowski

          II g- Franciszek Stefanowicz

 

KLASY III

·         III a – Dominik Ogonowski

·         III b – Patryk Mioduszewski

·         III c – Amelia Krysińska

·         III d – Kacper Dybowski

 III e – Mateusz Wądołowski

 III f – Gabriela Kulesza

 

KLASY  IV:

·         IV a – Maja Plona

·         IV b –Alicja Włodkowska

·         IV c – Igor Wądołowski

·         IV d – Klaudia Krajewska

KLASY  V:

·         V a – Piotr Ziemak

·         V b – Przemysław Grodzki

·         V c – Dominika Cichowska

·         V d – Kinga Krajewska

KLASY  VI:

·         VI a – Natalia Miros

·         VI b – Bartosz Mleczko

·         VI c – Dominika Zawistowska

·         VI d – Magdalena Komorowska

 

 
 

"Mistrzowie Dobrego Zachowania" w roku szkolnym 2015/2015

"Mistrzowie Dobrego Zachowania" w roku szkolnym 2014/2015

"Mistrzowie Dobrego Zachowania" w roku szkolnym 2013/2014

"Mistrzowie Dobrego Zachowania" w roku szkolnym 2012/2013

"Mistrzowie Dobrego Zachowania" w roku szkolnym 2011/2012