Obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w zambrowskiej „Czwórce”

Ze względu na „długi weekend” i dni wolne od zajęć dydaktycznych w nadchodzącym tygodniu, społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie uroczyście upamiętniła 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w piątek 29 kwietnia.

W dwu porannych apelach (dla klas młodszych i starszych) wybrani uczniowie z klasy IVD, VIB, VIIIB oraz VIIID zaprezentowali materiał muzyczno-słowny, w którym przybliżyli zgromadzonej widowni tragiczne losy Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku, zakończone zniknięciem Polski z mapy Europy na 123 lata. Przypomnieli wydarzenia i ugrupowania polityczne, które walczyły o naprawę kraju i dzięki nim uchwalono majową konstytucję. Pierwszą w Europie a drugą (po konstytucji USA) na świecie. Narrator nawiązał też do sytuacji politycznej i ustrojowej Polski po II wojnie światowej, kiedy zakazane były uroczystości upamiętniające zryw o naprawę Rzeczypospolitej i jej niepodległość, jak również i obecnej sytuacji międzynarodowej. Przedstawiane fakty historyczne przeplatane były wierszami i pieśniami patriotycznymi, które tworzyły dodatkową atmosferę zadumy  i poczucia wspólnoty narodowej, z której wynika przesłanie: Patriotyzm był, jest i będzie! Obok wystroju tematycznego nawiązującego do święta, powagi uroczystości nadawał poczet sztandarowy szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Słowo wstępne, wprowadzenie pocztu oraz podsumowanie w obydwu apelach dokonał pan wicedyrektor Dariusz Grabowski.

Młodzi artyści wystąpili w składzie: Ignacy Świerżewski, Oliwia Krasowska, Maksymilian Dąbrowski, Julia Moczydłowska, Jakub Popławski, Jagoda Kamińska, Jakub Wyszyński i Amelia Bańkowska. Utwory muzyczne wykonywał kwintet, duet oraz chór szkolny pod kierownictwem pani Katarzyny Nita-Murawskiej, za wystrój odpowiedzialna była pani Elżbieta Wojtkowska, za nagłośnienie pan Jacek Kalupa, a za całość pan Tomasz Piórkowski.

Skip to content