MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 
   

 

KADRA PEDAGOGICZNA - ROK SZKOLNY 2017/2018

 

  Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
 • Strona główna

 

 

 

 

LIST MINISTER EDUKACJI

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW

REGULAMIN ZF¦S

ANEKS DO REGULAMINU ZF¦S

ZARZˇDZENIE W SPRAWIE
ZMIAN ZF¦S

ZMIANY DOTYCZˇCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

DOKUMENTY DO POBRANIA

Język polski:
 1. Beata Bagińska
 2. Dorota Grosfeld
 3. Agata Kaczerska
 4. Iwona Leszczyńska
 5. Katarzyna Popławska
 

 

Dyrektor szkoły:

Ryszard ¦widerski

Język angielski: 
 1. Agnieszka B±czyk
 2. Urszula Drożęcka
 3. Barbara Głuszcz
 4. Marlena Kraszewska
 5. Katarzyna Knapkiewicz
 6. Joanna Ługowska
 7. Ewelina Łuniewska
 8. Tomasz Piórkowski
 9. Magdalena Starzyńska
 10. Kamil Wierzchoń

Język niemiecki:

  1. Krystyna Pęska

Język rosyjski:

  1.Joanna Ługowska

 

 

Wicedyrektorki:

Zofia Ożlańska

Aldona Wi¶niewska

 

Matematyka:
 1. Agata Czarniakowska
 2. Anna Korzeniowska
 3. Anna Ogonowska
 4. Zofia Ożlańska
 5. Dorota Sadowska
 6. Krystyna Strękowska
 7. Ewa Hryńko

 

 

Przyroda:
 1. Lidia Grad
 2. Ewa Hryńko
 3. Dorota Zimacka

Biologia:

   1. Marzanna Pac

Chemia:

  1. Aldona Mioduszewska

Fizyka:

 1. Elżbieta Kowalczyk

 

 

Historia:
 1. Katarzyna Grabowska
 2. Marlena Kraszewska
 3. Ryszard ¦widerski

 

 

Muzyka:
 1. Katarzyna Nita-Murawska

 

 

Zajęcia techniczne:
 1. Elżbieta Wojtkowska
 2. Anna Bujko

 

 

Plastyka:
 1. Elżbieta Wojtkowska
 2. Katarzyna Nita-Murawska

 

 

Zajęcia komputerowe:
 1. Anna Ogonowska
 2. Dorota Sadowska
 3. Jacek Kalupa
 4. Andrzej Trochimowicz

 

 

Wychowanie fizyczne:
 1. Rafał Dmochowski
 2. Natalia Fabian
 3. Janusz Jastrzębski
 4. Dorota Kaczyńska
 5. Krzysztof Kumór 
 6. Grażyna Łamarz
 7. Jolanta Makarewicz
 8. Grzegorz Piórkowski
 9. Iwona Skawska

 

 

Religia:
 1. Jolanta Kruszewska
 2. Maria Lubowicka
 3. Elżbieta Olkowska
 4. Danuta Sijko
 5. ks. Dariusz Tybura

 

 

Edukacja wczesnoszkolna:

 1. Łukasz Dębowski
 2. Elżbieta Glińska
 3. Grażyna Jankowska
 4. Grażyna Kołakowska
 5. Joanna Osuchowska
 6. Małgorzata Puchalska
 7. Urszula Rzodkiewicz
 8. Dorota Strenkowska
 9. Barbara Tabędzka
 10. Marzena Tyszka
 11. Wioletta Walasek
 12. Mirosława Wasielak
 13. Aldona Wi¶niewska
 14. Bożena Wojsz
 15. Iwona Zakrzewska
 16. Bożena Zaręba
 17. Magdalena Zielińska

 

Biblioteka:
 1. Joanna Wiaksa
 2. Małgorzata Spiegel

 

 

¦wietlica:
 1. Aldona Wołosz
 2. Beata Skawska
 3. Aneta Komiażyk
 4. Anna Jasińska

 

 

Pedagog:
 1. Cecylia Łagutowska

Logopeda:

 1. Edyta Kossakowska - Wołpiuk
 

 

Nauczyciele wspomagaj±cy:
 1. Monika Chaberek
 2. Dominika Marciniak
 3. Agnieszka Łukasiewicz
 4. Lila Sławecka
 5. Agnieszka Stachnik

 

  Doradztwo zawodowe:

1. Marta Kotowska

 

Asystent nauczyciela:

1. Agata Dybowska