MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 
   

 

KADRA PEDAGOGICZNA - ROK SZKOLNY 2017/2018

 

  Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
 • Strona główna

 

 

 

 

LIST MINISTER EDUKACJI

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW

REGULAMIN ZF¦S

ANEKS DO REGULAMINU ZF¦S

ZARZˇDZENIE W SPRAWIE
ZMIAN ZF¦S

ZMIANY DOTYCZˇCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

DOKUMENTY DO POBRANIA

Język polski:
 1. Beata Bagińska
 2. Dorota Grosfeld
 3. Agata Kaczerska
 4. Justyna Łętowska
 5. Iwona Leszczyńska
 6. Krystyna Pęska
 7. Katarzyna Popławska
 

 

Dyrektor szkoły:

Ryszard ¦widerski

Język angielski: 
 1. Agnieszka B±czyk
 2. Urszula Drożęcka
 3. Barbara Głuszcz
 4. Janusz Jastrzębski
 5. Marlena Kraszewska
 6. Katarzyna Knapkiewicz
 7. Joanna Ługowska
 8. Tomasz Piórkowski
 9. Magdalena Starzyńska
 10. Kamil Wierzchoń

Język niemiecki:

  1. Krystyna Pęska

               Język rosyjski:

1.      Joanna Ługowska

2.      Jolanta Makarewicz

 

 

 

Wicedyrektorzy:

Aldona Wi¶niewska

Dariusz Grabowski

 

Matematyka:
 1. Agata Czarniakowska
 2. Anna Korzeniowska
 3. Aldona Mioduszewska
 4. Anna Ogonowska
 5. Dorota Sadowska
 6. Krystyna Strękowska
 7. Bożena Zaręba

 

 

Przyroda:
 1. Lidia Grad
 2. Ewa Hryńko
 3. Dorota Zimacka

Biologia:

1.      Ewa Hryńko

2.      Marzanna Pac

3.       Dorota Zimacka

Chemia:

  1. Aldona Mioduszewska

Fizyka:

 1. Elżbieta Kowalczyk

 

 

Historia:
 1. Katarzyna Grabowska
 2. Dariusz Grabowski
 3. Marlena Kraszewska
 4. Tomasz Piórkowski
 5. Ryszard ¦widerski

 

 

Muzyka:
 1. Katarzyna Nita-Murawska

 

 

Zajęcia techniczne:
 1. Anna Bujko
 2. Elżbieta Wojtkowska

 

 

Plastyka:
 1. Elżbieta Wojtkowska
 2.  Katarzyna Nita-Murawska
 3.  Magdalena Rusiecka

 

 

Zajęcia komputerowe:
 1. Jacek Kalupa
 2. Anna Ogonowska
 3. Dorota Sadowska
 4. Andrzej Trochimowicz

 

 

Wychowanie fizyczne:
 1. Rafał Dmochowski
 2. Natalia Fabian-B±czyk
 3. Janusz Jastrzębski
 4. Dorota Kaczyńska
 5. Krzysztof Kumór 
 6. Grażyna Łamarz
 7. Jolanta Makarewicz
 8. Grzegorz Piórkowski
 9. Iwona Skawska

 

 

Religia:
 1. Jolanta Kruszewska
 2. Maria Lubowicka
 3. Elżbieta Olkowska
 4. Danuta Sijko
 5. ks. Dariusz Tybura

 

 

Edukacja wczesnoszkolna:

 1. Łukasz Dębowski
 2. Elżbieta Glińska
 3. Grażyna Jankowska
 4. Grażyna Kołakowska
 5. Małgorzata Puchalska
 6. Urszula Rzodkiewicz
 7. Dorota Strenkowska
 8. Barbara Tabędzka
 9. Marzena Tyszka
 10. Wioletta Walasek
 11. Mirosława Wasielak
 12. Aldona Wi¶niewska
 13. Iwona Zakrzewska

 

Biblioteka:
 1. Joanna Wiaksa
 2. Małgorzata Spiegel
 3. Agnieszka Stachnik

 

 

¦wietlica:
 1. Agata Dybowska
 2. Anna Jasińska
 3. Aneta Komiażyk
 4. Patrycja Matyjas
 5. Joanna Osuchowska
 6. Beata Skawska

 

 

Pedagog:
 1. Magdalena Czerwonko
 2. Cecylia Łagutowska

Logopeda:

 1. Edyta Kossakowska - Wołpiuk
 2. Cecylia Łagutowska

Psycholog:

 1. Kinga Gromek
 

 

Nauczyciele wspomagaj±cy:
 1. Monika Chaberek
 2. Magdalena Czerwonko
 3. Dominika Pruszkowska
 4. Agnieszka Łukasiewicz
 5. Lila Sławecka
 6. Bożena Zaręba

 

  Doradztwo zawodowe:

1. Renata Gosk