MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 
   

 

KADRA PEDAGOGICZNA - ROK SZKOLNY 2019/2020

 

  Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
 • Strona główna

 

 

 

 

LIST MINISTER EDUKACJI

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW

REGULAMIN ZF¦S

ANEKS DO REGULAMINU ZF¦S

ZARZˇDZENIE W SPRAWIE
ZMIAN ZF¦S

ZMIANY DOTYCZˇCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

DOKUMENTY DO POBRANIA

Język polski:
 1. Beata Bagińska
 2. Dorota Grosfeld
 3. Agata Kaczerska
 4. Justyna Łętowska
 5. Iwona Leszczyńska
 6. Krystyna Pęska
 7. Katarzyna Popławska
 

 

Dyrektor szkoły:

Ryszard ¦widerski

Język angielski: 
 1. Agnieszka B±czyk
 2. Urszula Drożęcka
 3. Barbara Głuszcz
 4. Janusz Jastrzębski
 5. Marlena Kraszewska
 6. Joanna Ługowska
 7. Tomasz Piórkowski
 8. Magdalena Starzyńska
 9. Kamil Wierzchoń
 10. Ewelina Zaręba

Język niemiecki:

  1. Krystyna Pęska

               Język rosyjski:

1.      Joanna Ługowska

2.      Jolanta Makarewicz

 

 

 

Wicedyrektorzy:

Aldona Wi¶niewska

Dariusz Grabowski

 

Matematyka:
 1. Agata Czarniakowska
 2. Anna Korzeniowska
 3. Aldona Mioduszewska
 4. Anna Ogonowska
 5. Dorota Sadowska
 6. Sylwia Godlewska
 

 

 

Przyroda:
 1. Lidia Grad
 2. Ewa Hryńko
 3. Dorota Zimacka

Biologia:

 1. Ewa Hryńko
 2. Dorota Zimacka

Geografia:

 1. Lidia Grad
 2. Ryszard ¦widerski

Chemia:

  1. Aldona Mioduszewska

Fizyka:

 1. Elżbieta Kowalczyk

 

 

Historia:
 1. Katarzyna Grabowska
 2. Dariusz Grabowski
 3. Marlena Kraszewska
 4. Tomasz Piórkowski

Wiedza o społeczeństwie:

 1. Marlena Kraszewska

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 1. Iwona Skawska

Doradztwo zawodowe:

1. Edyta Kossakowska - Wołpiuk

 

 

Muzyka:
 1. Katarzyna Nita-Murawska

 

 

Technika:
 1. Elżbieta Wojtkowska
 2. Jolanta Makarewicz

 

 

Plastyka:
 1. Elżbieta Wojtkowska
 2.  Katarzyna Nita-Murawska
 3.  Magdalena Rusiecka

 

 

Informatyka:
 1. Jacek Kalupa
 2. Dorota Sadowska
 3. Andrzej Trochimowicz

 

 

Wychowanie fizyczne:
 1. Rafał Dmochowski
 2. Natalia Fabian-B±czyk
 3. Janusz Jastrzębski
 4. Dorota Kaczyńska
 5. Krzysztof Kumór 
 6. Grażyna Łamarz
 7. Jolanta Makarewicz
 8. Grzegorz Piórkowski
 9. Iwona Skawska

 

 

Religia:
 1. ks. Grzegorz Kierski
 2. Jolanta Kruszewska
 3. Maria Lubowicka
 4. Elżbieta Olkowska
 5. ks. Dariusz Tybura

 

 

Edukacja wczesnoszkolna:

 1. Monika Chaberek
 2. Elżbieta Glińska
 3. Grażyna Jankowska
 4. Grażyna Kołakowska
 5. Joanna Osuchowska
 6. Małgorzata Puchalska
 7. Urszula Rzodkiewicz
 8. Dorota Strenkowska
 9. Barbara Tabędzka
 10. Marzena Tyszka
 11. Wioletta Walasek
 12. Mirosława Wasielak
 13. Iwona Zakrzewska
 14. Bożena Zaręba

 

Biblioteka:
 1. Joanna Wiaksa
 2. Małgorzata Spiegel
 3. Agnieszka Stachnik

 

 

¦wietlica:
 1. Aneta Komiażyk - kierownik
 2. Beata Skawska
 3. Katarzyna Knapkiewicz
 4. Łukasz Dębowski
 5. Marzanna Pac
 6. Barbara Głębocka
 7. Jolanta Makarewicz
 8. Sylwia Godlewska

 

 

Pedagog:
 1. Magdalena Czerwonko
 2. Cecylia Łagutowska

Logopeda:

 1. Edyta Kossakowska - Wołpiuk
 2. Cecylia Łagutowska

Psycholog:

 1. Kinga Gromek
Terapia pedagogiczna:
 1. Magdalena Czerwonko
 2. Aldona Wi¶niewska

 

Nauczyciele wspomagaj±cy:
 1. Magdalena Czerwonko
 2. Patrycja Matyjas
 3. Dominika Pruszkowska
 4. Agnieszka Le¶niewska
 5. Agnieszka Łukasiewicz
 6. Lila Sławecka
 7. Agata Dybowska

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

 1. Elżbieta Olkowska
 2. Dorota Zimacka