MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

KLASY PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA

 

 
 

Zdrowie jest jedną z największych wartości człowieka. Jego tajemnice będą poznawali w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy I E i II B. W klasach tych realizowany będzie program edukacji zdrowotnej dla klas I - III „ZDROWIE TO SKARB”, autorstwa Aldony Wiśniewskiej, Elżbiety Glińskiej i Iwony Zakrzewskiej.

Celem programu jest rozszerzenie i wzbogacenie edukacji prozdrowotnej wynikającej z podstawy programowej o nowe wiadomości i umiejętności, dostosowanie przekazywanych treści do możliwości uczniów i wzbudzanie zainteresowania tematem poprzez stosowanie różnych metod aktywizujących.  Program zachęca uczniów do dbania o własne zdrowie, wdraża do prawidłowego odżywiania się, pobudza aktywność fizyczną, a także uczula na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz w kontaktach z innymi osobami.

Realizacji założonych celów sprzyjać będą ciekawe i atrakcyjne dla dzieci metody i formy pracy. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasi uczniowie z chęcią i zaangażowaniem będą włączać się w kolejne zadania. Liczymy też na współpracę rodziców, gdyż tylko zintegrowane działania nauczycieli i rodziców umożliwią wykształcenie trwałych nawyków kulturalno-higienicznych oraz odpowiednich postaw wobec zdrowia.

Mamy nadzieję, że uda nam się uświadomić dzieciom, że zdrowie to prawdziwy skarb i wyrobić w nich postawę odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Aldona Wiśniewska, Elżbieta Glińska, Iwona Zakrzewska

 (nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej)