MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

KLASY REGIONALNE

 
 

Od września 2001 roku uczniowie klas młodszych SP 4 uczestniczą w zajęciach z edukacji regionalnej. Realizują program poszerzony o treści z innowacji pedagogicznej „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie” autorstwa Doroty Strenkowskiej i Marzeny Tyszki. Celem programu jest kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, wdrażanie do kultywowania lokalnych zwyczajów i obrzędów, uczenie właściwych zachowań w środowisku rodzinnym oraz regionie. Uczniowie zostają również wyposażeni w elementy wiedzy o historii naszych terenów. Mają okazję poznać krajobraz przyrodniczy i kulturowy najbliższej okolicy. Spotykają się z twórcami z naszego regionu, zespołami ludowymi. Z dużym zainteresowaniem dzieci wysłuchały koncertów zespołu „Laskowianki” prowadzonego przez Zbigniewa Wiśniewskiego – nauczyciela muzyki (absolwent SP4, klasa D rok szkolny 1977/1978)  oraz „Łomżyniacy”. Spotkania z muzykami były też okazją do wspólnego śpiewania piosenek ludowych. Dzieci uczestniczą w zajęciach muzealnych w Regionalnej Izbie Historycznej w Zambrowie prowadzonych przez Jarosława Strenkowskiego (byłego nauczyciela historii w SP4, absolwent klasa B rok szkolny 1980/1981), Muzeum Północno - Mazowieckim w Łomży, Muzeum Przyrodniczym w Drozdowie. Zwiedzają skanseny w Nowogrodzie i Ciechanowcu. Miały okazję samodzielnie wyrabiać masło. Uczyły się wykonywania ozdób z papieru. Papierowe kwiaty wykorzystano do wykonania ozdobnego pająka. Uczniowie brali udział w konkursach na najpiękniejszą pisankę, palmę wielkanocną oraz kartki świąteczne. W sposób praktyczny wdrażały się do kultywowania dawnych zwyczajów. Z dużym zainteresowaniem poznawali dawne zawody podczas wycieczki „Szlakiem rękodzieła ludowego”. Przez wiele lat w pracowni organizowana była wystawa dawnych sprzętów gospodarstwa domowego.

            Edukacja regionalna nie może skupiać się  na poznawaniu tylko naszego regionu. Należy wskazywać dzieciom, że każdy region ma swoją kulturę, obyczaje i obrzędy. Z tego to powodu nasi uczniowie poznają nie tylko najbardziej charakterystyczne regiony w Polsce, ale mają też możliwość zapoznania się z kulturą Indian Północnoamerykańskich, Bułgarii czy nawet odległej Japonii. Na szczególną uwagę zasługują koncerty uczniów Państwowej Szkoły Folklorystycznej „Szeroka łąka” z Bułgarii, którzy już kilkakrotnie byli naszymi gośćmi.

            W roku szkolnym 2012/2013 edukację poszerzoną o treści regionalne rozpoczęła kolejna, piąta już grupa dzieci. Innowacja wdrażana jest obecnie w klasach I c i I d, których wychowawczyniami są autorki programu. Z pewnością i tym razem praca z najmłodszymi przysporzy wiele radości dzieciom i nauczycielom.

Dorota Strenkowska

(nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej)