MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

KLASA MATEMATYCZNA

 

 
 

Od września 2016 roku uczniowie klasy I a uczestniczą w zajęciach z edukacji matematycznej. Realizują program poszerzony o treści innowacji pedagogicznej „Z matematyką na Ty” autorstwa Wioletty Walasek.

Program  jest propozycją cyklu zajęć i działań rozwijających w szerszym stopniu umiejętności i zainteresowania matematyczne  uczniów klas I- III edukacji wczesnoszkolnej. Ma na celu umożliwienie uczniom rozwoju twórczego myślenia, poszerzanie ich zainteresowań, pomoc  w osiąganiu sukcesu.

Ma także służyć zdobywaniu nowych wiadomości i doskonaleniu   umiejętności takich jak: sprawne liczenie, konstruowanie schematów rozumowania, praktyczne zastosowanie wiedzy, abstrakcyjne myślenie oraz umiejętności uogólniania. Na zajęciach oprócz rozwiązywania zadań przygotowujących do konkursów  są stosowane gry logiczne, planszowe, łamigłówki, rebusy, które dają możliwość rozwiązywania problemów matematycznych w sposób przystępny dla każdego ucznia.

Program zbudowany jest spiralnie tak, aby w następnej klasie następowało rozszerzenie i pogłębienie wiedzy nabytej w klasie poprzedniej. Treści programu zostały podzielone na działy: arytmetyka, geometria, gry, zabawy i zagadki logiczne.

Dodatkowa godzina z matematyki przeznaczona jest na wprowadzenie i rozszerzenie zagadnień bardzo ważnych w dalszej edukacji, jakimi jest  doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy w sytuacjach praktycznych i w życiu codziennym.

Wioletta Walasek

(nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej)